Strekkliste:Oløp 1 i Bømoen, 04.05.17KLASSAR

D17- H17- D15- H15- D13- H13- D12N H12N SmåtrolKLASSE: D17- Løype: Lang Lengde: 4400 Antall postar: 15
1 Ingeborg Senderud Wæhle , 00.56.38 Brikke: 211757
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 02.10 1 05.10 1 07.55 1 09.59 1 18.31 1 22.03 2 28.42 2 34.10 2 36.23 1 39.22 1 42.18 1 47.19 1 50.46 1 53.10 1 55.57 1 56.38 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 02.10 1 03.00 1 02.45 2 02.04 1 08.32 2 03.32 2 06.39 2 05.28 2 02.13 1 02.59 1 02.56 2 05.01 2 03.27 1 02.24 1 02.47 1 00.41 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Marit Sandbæk , 01.03.43 Brikke: 213471
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 02.44 2 06.10 2 08.29 2 10.44 2 18.45 2 21.40 1 25.35 1 30.16 1 42.26 2 46.23 2 49.01 2 54.00 2 57.37 2 1.00.18 2 1.03.08 2 1.03.43 2
avvik : 00.34+ 01.00+ 00.34+ 00.45+ 00.14+ 00.23- 03.07- 03.54- 06.03+ 07.01+ 06.43+ 06.41+ 06.51+ 07.08+ 07.11+ 07.05+
Strekk: 02.44 2 03.26 2 02.19 1 02.15 2 08.01 1 02.55 1 03.55 1 04.41 1 12.10 2 03.57 2 02.38 1 04.59 1 03.37 2 02.41 2 02.50 2 00.35 1
avvik : 00.34+ 00.26+ 00.26- 00.11+ 00.31- 00.37- 02.44- 00.47- 09.57+ 00.58+ 00.18- 00.02- 00.10+ 00.17+ 00.03+ 00.06-
KLASSE: H17- Løype: Lang Lengde: 4400 Antall postar: 15
1 Ottar Fjose , 00.38.26 Brikke: 153987
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 01.13 1 03.21 1 05.28 2 06.59 1 11.48 2 13.47 2 18.36 1 22.08 1 23.38 1 25.41 1 27.45 1 31.26 1 33.47 1 35.49 1 37.56 1 38.26 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 01.13 1 02.08 3 02.07 3 01.31 2 04.49 2 01.59 2 04.49 4 03.32 1 01.30 3 02.03 2 02.04 2 03.41 3 02.21 3 02.02 3 02.07 3 00.30 4
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Håvard Skattum , 00.39.52 Brikke: 92484
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 01.25 2 03.29 3 05.20 1 07.04 2 11.58 3 14.10 3 18.52 2 22.24 2 24.09 2 27.41 2 29.46 3 33.02 2 35.34 2 37.27 2 39.23 2 39.52 2
avvik : 00.12+ 00.08+ 00.08- 00.05+ 00.10+ 00.23+ 00.16+ 00.16+ 00.31+ 02.00+ 02.01+ 01.36+ 01.47+ 01.38+ 01.27+ 01.26+
Strekk: 01.25 2 02.04 2 01.51 2 01.44 4 04.54 3 02.12 4 04.42 3 03.32 2 01.45 4 03.32 4 02.05 3 03.16 2 02.32 4 01.53 2 01.56 2 00.29 2
avvik : 00.12+ 00.04- 00.16- 00.13+ 00.05+ 00.13+ 00.07- 00.00+ 00.15+ 01.29+ 00.01+ 00.25- 00.11+ 00.09- 00.11- 00.01-
3 Jon Grendahl , 00.41.38 Brikke: 180725
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 01.26 3 04.14 4 05.43 3 07.20 3 13.22 4 16.40 4 20.31 3 24.17 3 25.47 3 27.50 3 29.45 2 33.43 3 36.03 3 38.48 3 41.04 3 41.38 3
avvik : 00.13+ 00.53+ 00.15+ 00.21+ 01.34+ 02.53+ 01.55+ 02.09+ 02.09+ 02.09+ 02.00+ 02.17+ 02.16+ 02.59+ 03.08+ 03.12+
Strekk: 01.26 3 02.48 5 01.29 1 01.37 3 06.02 4 03.18 5 03.51 2 03.46 3 01.30 2 02.03 1 01.55 1 03.58 4 02.20 2 02.45 5 02.16 4 00.34 5
avvik : 00.13+ 00.40+ 00.38- 00.06+ 01.13+ 01.19+ 00.58- 00.14+ 00.00+ 00.00+ 00.09- 00.17+ 00.01- 00.43+ 00.09+ 00.04+
4 Kjetil Dyrvik , 00.45.05 Brikke: 168530
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 01.29 4 03.24 2 05.57 4 07.25 4 11.29 1 13.06 1 23.11 5 27.02 5 28.27 5 32.04 5 36.05 5 39.12 5 40.55 5 42.47 4 44.40 4 45.05 4
avvik : 00.16+ 00.03+ 00.29+ 00.26+ 00.19- 00.41- 04.35+ 04.54+ 04.49+ 06.23+ 08.20+ 07.46+ 07.08+ 06.58+ 06.44+ 06.39+
Strekk: 01.29 4 01.55 1 02.33 5 01.28 1 04.04 1 01.37 1 10.05 5 03.51 4 01.25 1 03.37 5 04.01 5 03.07 1 01.43 1 01.52 1 01.53 1 00.25 1
avvik : 00.16+ 00.13- 00.26+ 00.03- 00.45- 00.22- 05.16+ 00.19+ 00.05- 01.34+ 01.57+ 00.34- 00.38- 00.10- 00.14- 00.05-
5 Børge Lindland , 00.46.05 Brikke: 68038
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 02.19 5 04.55 5 07.06 5 08.57 5 15.26 5 17.38 5 20.41 4 24.41 4 26.30 4 28.48 4 32.36 4 37.46 4 40.36 4 43.03 5 45.35 5 46.05 5
avvik : 01.06+ 01.34+ 01.38+ 01.58+ 03.38+ 03.51+ 02.05+ 02.33+ 02.52+ 03.07+ 04.51+ 06.20+ 06.49+ 07.14+ 07.39+ 07.39+
Strekk: 02.19 5 02.36 4 02.11 4 01.51 5 06.29 5 02.12 3 03.03 1 04.00 5 01.49 5 02.18 3 03.48 4 05.10 5 02.50 5 02.27 4 02.32 5 00.30 3
avvik : 01.06+ 00.28+ 00.04+ 00.20+ 01.40+ 00.13+ 01.46- 00.28+ 00.19+ 00.15+ 01.44+ 01.29+ 00.29+ 00.25+ 00.25+ 00.00+
KLASSE: D15- Løype: Mellom Lengde: 2800 Antall postar: 11
1 Kjellaug Grødem , 00.35.45 Brikke: 222555
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.24 5 06.50 2 09.32 1 11.42 1 17.34 1 19.57 1 22.39 1 25.40 1 29.27 1 32.25 1 35.07 1 35.45 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 03.24 5 03.26 1 02.42 1 02.10 1 05.52 2 02.23 1 02.42 1 03.01 1 03.47 1 02.58 4 02.42 1 00.38 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ranveig Iversen , 00.43.48 Brikke: 92485
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.34 1 06.23 1 10.06 2 13.15 2 18.55 2 24.02 2 27.37 2 31.22 2 36.42 2 39.23 2 43.05 2 43.48 2
avvik : 00.50- 00.27- 00.34+ 01.33+ 01.21+ 04.05+ 04.58+ 05.42+ 07.15+ 06.58+ 07.58+ 08.03+
Strekk: 02.34 1 03.49 2 03.43 4 03.09 3 05.40 1 05.07 7 03.35 2 03.45 2 05.20 4 02.41 3 03.42 4 00.43 4
avvik : 00.50- 00.23+ 01.01+ 00.59+ 00.12- 02.44+ 00.53+ 00.44+ 01.33+ 00.17- 01.00+ 00.05+
3 Aina Sandaker , 00.47.09 Brikke: 132119
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.41 2 07.55 4 12.04 4 15.19 4 22.19 3 27.20 3 32.32 4 36.35 4 40.59 3 43.29 3 46.30 3 47.09 3
avvik : 00.43- 01.05+ 02.32+ 03.37+ 04.45+ 07.23+ 09.53+ 10.55+ 11.32+ 11.04+ 11.23+ 11.24+
Strekk: 02.41 2 05.14 4 04.09 6 03.15 5 07.00 4 05.01 5 05.12 5 04.03 4 04.24 2 02.30 1 03.01 2 00.39 3
avvik : 00.43- 01.48+ 01.27+ 01.05+ 01.08+ 02.38+ 02.30+ 01.02+ 00.37+ 00.28- 00.19+ 00.01+
4 Marianne Bakketun , 00.53.05 Brikke: 480210
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.44 3 08.11 5 12.29 5 16.26 5 23.17 5 27.43 5 32.25 3 36.18 3 43.11 4 46.48 4 52.03 4 53.05 4
avvik : 00.40- 01.21+ 02.57+ 04.44+ 05.43+ 07.46+ 09.46+ 10.38+ 13.44+ 14.23+ 16.56+ 17.20+
Strekk: 02.44 3 05.27 5 04.18 7 03.57 8 06.51 3 04.26 3 04.42 4 03.53 3 06.53 7 03.37 7 05.15 8 01.02 7
avvik : 00.40- 02.01+ 01.36+ 01.47+ 00.59+ 02.03+ 02.00+ 00.52+ 03.06+ 00.39+ 02.33+ 00.24+
5 Marta Ringheim , 00.54.25 Brikke: 68040
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.25 6 10.32 7 15.33 7 18.42 7 25.46 6 30.29 6 34.57 6 39.02 6 45.39 5 49.04 5 53.14 5 54.25 5
avvik : 00.01+ 03.42+ 06.01+ 07.00+ 08.12+ 10.32+ 12.18+ 13.22+ 16.12+ 16.39+ 18.07+ 18.40+
Strekk: 03.25 6 07.07 7 05.01 8 03.09 4 07.04 5 04.43 4 04.28 3 04.05 5 06.37 6 03.25 6 04.10 5 01.11 8
avvik : 00.01+ 03.41+ 02.19+ 00.59+ 01.12+ 02.20+ 01.46+ 01.04+ 02.50+ 00.27+ 01.28+ 00.33+
6 Eivor Holstad , 00.58.30 Brikke: 132115
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.50 4 07.51 3 11.59 3 15.15 3 22.25 4 27.26 4 32.48 5 37.04 5 47.30 6 52.27 6 57.36 6 58.30 6
avvik : 00.34- 01.01+ 02.27+ 03.33+ 04.51+ 07.29+ 10.09+ 11.24+ 18.03+ 20.02+ 22.29+ 22.45+
Strekk: 02.50 4 05.01 3 04.08 5 03.16 6 07.10 6 05.01 6 05.22 6 04.16 6 10.26 8 04.57 8 05.09 7 00.54 6
avvik : 00.34- 01.35+ 01.26+ 01.06+ 01.18+ 02.38+ 02.40+ 01.15+ 06.39+ 01.59+ 02.27+ 00.16+
7 Turid Fjose , 01.02.12 Brikke: 180809
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 06.19 8 14.16 8 17.42 8 20.24 8 32.13 8 35.47 7 44.12 7 51.10 8 55.38 7 58.15 7 1.01.27 7 1.02.12 7
avvik : 02.55+ 07.26+ 08.10+ 08.42+ 14.39+ 15.50+ 21.33+ 25.30+ 26.11+ 25.50+ 26.20+ 26.27+
Strekk: 06.19 8 07.57 8 03.26 2 02.42 2 11.49 8 03.34 2 08.25 7 06.58 8 04.28 3 02.37 2 03.12 3 00.45 5
avvik : 02.55+ 04.31+ 00.44+ 00.32+ 05.57+ 01.11+ 05.43+ 03.57+ 00.41+ 00.21- 00.30+ 00.07+
8 Marte Senderud Wæhle , 01.04.43 Brikke: 149516A
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.28 7 09.24 6 12.50 6 16.31 6 26.24 7 35.48 8 44.31 8 50.31 7 56.32 8 59.44 8 1.04.07 8 1.04.43 8
avvik : 00.04+ 02.34+ 03.18+ 04.49+ 08.50+ 15.51+ 21.52+ 24.51+ 27.05+ 27.19+ 29.00+ 28.58+
Strekk: 03.28 7 05.56 6 03.26 3 03.41 7 09.53 7 09.24 8 08.43 8 06.00 7 06.01 5 03.12 5 04.23 6 00.36 1
avvik : 00.04+ 02.30+ 00.44+ 01.31+ 04.01+ 07.01+ 06.01+ 02.59+ 02.14+ 00.14+ 01.41+ 00.02-
KLASSE: H15- Løype: Mellom Lengde: 2800 Antall postar: 11
1 Ottar Bakketun , 00.35.49 Brikke: 402864
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.08 4 05.25 1 08.02 1 10.16 1 14.35 1 17.51 1 23.34 3 26.20 1 30.27 1 32.40 1 35.15 1 35.49 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 02.08 4 03.17 1 02.37 1 02.14 2 04.19 1 03.16 2 05.43 5 02.46 1 04.07 2 02.13 2 02.35 1 00.34 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Dag Christensen , 00.36.48 Brikke: 68037
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 01.47 1 05.43 3 10.06 4 12.05 4 17.41 4 20.11 2 23.25 2 26.52 3 30.57 3 33.09 2 36.13 2 36.48 2
avvik : 00.21- 00.18+ 02.04+ 01.49+ 03.06+ 02.20+ 00.09- 00.32+ 00.30+ 00.29+ 00.58+ 00.59+
Strekk: 01.47 1 03.56 3 04.23 5 01.59 1 05.36 4 02.30 1 03.14 2 03.27 3 04.05 1 02.12 1 03.04 3 00.35 2
avvik : 00.21- 00.39+ 01.46+ 00.15- 01.17+ 00.46- 02.29- 00.41+ 00.02- 00.01- 00.29+ 00.01+
3 Knut Skiple , 00.37.06 Brikke: 480111
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 01.59 2 06.33 4 09.28 3 11.56 3 16.16 2 20.16 3 23.11 1 26.39 2 30.55 2 33.10 3 36.22 3 37.06 3
avvik : 00.09- 01.08+ 01.26+ 01.40+ 01.41+ 02.25+ 00.23- 00.19+ 00.28+ 00.30+ 01.07+ 01.17+
Strekk: 01.59 2 04.34 4 02.55 2 02.28 3 04.20 2 04.00 4 02.55 1 03.28 4 04.16 3 02.15 3 03.12 4 00.44 3
avvik : 00.09- 01.17+ 00.18+ 00.14+ 00.01+ 00.44+ 02.48- 00.42+ 00.09+ 00.02+ 00.37+ 00.10+
4 Svein-Erik Heggenes , 00.39.12 Brikke: 207977
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.03 3 05.38 2 09.05 2 11.35 2 16.59 3 20.36 4 25.57 4 28.53 4 33.11 4 35.32 4 38.25 4 39.12 4
avvik : 00.05- 00.13+ 01.03+ 01.19+ 02.24+ 02.45+ 02.23+ 02.33+ 02.44+ 02.52+ 03.10+ 03.23+
Strekk: 02.03 3 03.35 2 03.27 3 02.30 4 05.24 3 03.37 3 05.21 4 02.56 2 04.18 4 02.21 4 02.53 2 00.47 4
avvik : 00.05- 00.18+ 00.50+ 00.16+ 01.05+ 00.21+ 00.22- 00.10+ 00.11+ 00.08+ 00.18+ 00.13+
5 Erling Rørlien , 00.59.38 Brikke: 195933
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.06 5 08.25 5 12.44 5 16.59 5 26.57 5 31.46 5 36.38 5 40.42 5 47.36 5 51.56 5 58.31 5 59.38 5
avvik : 00.58+ 03.00+ 04.42+ 06.43+ 12.22+ 13.55+ 13.04+ 14.22+ 17.09+ 19.16+ 23.16+ 23.49+
Strekk: 03.06 5 05.19 5 04.19 4 04.15 5 09.58 5 04.49 5 04.52 3 04.04 5 06.54 5 04.20 5 06.35 5 01.07 5
avvik : 00.58+ 02.02+ 01.42+ 02.01+ 05.39+ 01.33+ 00.51- 01.18+ 02.47+ 02.07+ 04.00+ 00.33+
KLASSE: D13- Løype: Kort Lengde: 2100 Antall postar: 9
1 Bente Molland , 00.29.43 Brikke: 412148
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.54 2 04.17 1 08.28 1 12.53 1 17.11 1 21.47 1 24.17 1 26.43 1 28.55 1 29.43 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 01.54 2 02.23 1 04.11 1 04.25 1 04.18 1 04.36 1 02.30 1 02.26 2 02.12 1 00.48 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ann Merete Handegård , 00.33.49 Brikke: 211767
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.34 1 04.26 2 09.49 2 14.15 2 19.40 2 24.42 2 27.38 2 30.04 2 32.49 2 33.49 2
avvik : 00.20- 00.09+ 01.21+ 01.22+ 02.29+ 02.55+ 03.21+ 03.21+ 03.54+ 04.06+
Strekk: 01.34 1 02.52 2 05.23 2 04.26 2 05.25 2 05.02 2 02.56 2 02.26 1 02.45 2 01.00 2
avvik : 00.20- 00.29+ 01.12+ 00.01+ 01.07+ 00.26+ 00.26+ 00.00+ 00.33+ 00.12+
KLASSE: H13- Løype: Kort Lengde: 2100 Antall postar: 9
1 Gudmund Andresen , 00.25.55 Brikke: 149577
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.11 1 03.11 1 06.36 1 09.22 1 14.55 1 18.39 1 21.53 1 23.29 1 25.27 1 25.55 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 01.11 1 02.00 1 03.25 1 02.46 1 05.33 3 03.44 1 03.14 1 01.36 1 01.58 2 00.28 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Sondre Andresen , 00.33.01 Brikke: 149521
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.27 3 04.58 3 09.57 2 13.33 3 18.34 3 23.27 3 27.30 3 30.29 3 32.25 2 33.01 2
avvik : 01.16+ 01.47+ 03.21+ 04.11+ 03.39+ 04.48+ 05.37+ 07.00+ 06.58+ 07.06+
Strekk: 02.27 3 02.31 3 04.59 2 03.36 3 05.01 1 04.53 3 04.03 2 02.59 3 01.56 1 00.36 3
avvik : 01.16+ 00.31+ 01.34+ 00.50+ 00.32- 01.09+ 00.49+ 01.23+ 00.02- 00.08+
3 Peder Andresen , 00.33.05 Brikke: 180865
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.26 2 04.50 2 10.05 3 13.23 2 18.26 2 23.05 2 27.25 2 30.23 2 32.34 3 33.05 3
avvik : 01.15+ 01.39+ 03.29+ 04.01+ 03.31+ 04.26+ 05.32+ 06.54+ 07.07+ 07.10+
Strekk: 02.26 2 02.24 2 05.15 3 03.18 2 05.03 2 04.39 2 04.20 3 02.58 2 02.11 3 00.31 2
avvik : 01.15+ 00.24+ 01.50+ 00.32+ 00.30- 00.55+ 01.06+ 01.22+ 00.13+ 00.03+
KLASSE: D12N Løype: Nybyrj Lengde: 1800 Antall postar: 9
Ranveig Elisa Een , 00.24.04 Brikke: 212320
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.22 04.18 05.40 08.10 13.03 15.14 17.42 20.40 23.15 24.04
Strekk: 01.22 02.56 01.22 02.30 04.53 02.11 02.28 02.58 02.35 00.49
Guro Krokeide Andersen , 00.41.00 Brikke: 232255
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.43 05.43 07.03 12.49 20.37 23.52 31.11 34.35 39.55 41.00
Strekk: 01.43 04.00 01.20 05.46 07.48 03.15 07.19 03.24 05.20 01.05
Mina Lindland , 00.42.31 Brikke: 232196
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.22 07.30 08.39 12.44 22.25 25.03 32.08 36.08 40.56 42.31
Strekk: 03.22 04.08 01.09 04.05 09.41 02.38 07.05 04.00 04.48 01.35
Kristense Lindland , 00.42.47 Brikke: 232217
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.37 07.30 08.45 12.44 22.32 25.36 32.29 36.15 41.11 42.47
Strekk: 03.37 03.53 01.15 03.59 09.48 03.04 06.53 03.46 04.56 01.36
Jenny Joanesarson , 00.39.19 Brikke: 149509
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.44 06.07 07.21 10.26 20.40 23.25 26.18 34.08 38.01 39.19
Strekk: 02.44 03.23 01.14 03.05 10.14 02.45 02.53 07.50 03.53 01.18
Thea Isabel Tveit , 00.37.18 Brikke: 149513
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.30 07.53 09.45 12.58 19.13 22.53 26.48 31.08 34.58 37.18
Strekk: 03.30 04.23 01.52 03.13 06.15 03.40 03.55 04.20 03.50 02.20
Frida Sivertsen Brattenbe, 00.37.36 Brikke: 149512
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 04.15 08.09 10.15 13.18 19.26 23.11 27.07 31.23 35.17 37.36
Strekk: 04.15 03.54 02.06 03.03 06.08 03.45 03.56 04.16 03.54 02.19
Tuva Rivenes , 00.55.32 Brikke: 213758
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.22 06.35 08.57 14.20 29.53 35.40 44.53 48.56 53.37 55.32
Strekk: 02.22 04.13 02.22 05.23 15.33 05.47 09.13 04.03 04.41 01.55
Anna Rørlien Sandvold , 00.55.34 Brikke: 213608
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.32 06.33 09.11 14.22 30.05 34.42 44.54 49.05 53.37 55.34
Strekk: 02.32 04.01 02.38 05.11 15.43 04.37 10.12 04.11 04.32 01.57
Sara Slettemark , 00.28.23 Brikke: 149526
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.54 04.29 05.41 07.40 11.56 13.58 20.26 23.47 27.22 28.23
Strekk: 01.54 02.35 01.12 01.59 04.16 02.02 06.28 03.21 03.35 01.01
KLASSE: H12N Løype: Nybyrj Lengde: 1800 Antall postar: 9
Andre Fære Hole , 00.24.25 Brikke: 149516
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.25 04.30 05.50 08.13 12.54 15.16 17.52 20.51 23.25 24.25
Strekk: 01.25 03.05 01.20 02.23 04.41 02.22 02.36 02.59 02.34 01.00
Johannes Slettemark , 00.26.54 Brikke: 232158
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.18 04.12 05.03 08.43 11.21 14.06 19.53 23.23 26.08 26.54
Strekk: 01.18 02.54 00.51 03.40 02.38 02.45 05.47 03.30 02.45 00.46
Sivert Slettemark , 00.27.29 Brikke: 232156
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.28 03.54 05.14 07.33 11.41 13.38 20.06 23.27 26.41 27.29
Strekk: 01.28 02.26 01.20 02.19 04.08 01.57 06.28 03.21 03.14 00.48
Martin Seim Haugen , 00.46.57 Brikke: 180771
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.28 06.52 08.37 11.38 19.08 22.22 28.21 36.50 44.14 46.57
Strekk: 02.28 04.24 01.45 03.01 07.30 03.14 05.59 08.29 07.24 02.43
Isak Midtun , 00.46.43 Brikke: 92498
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.13 06.37 08.24 11.17 19.09 21.58 28.25 37.09 44.25 46.43
Strekk: 02.13 04.24 01.47 02.53 07.52 02.49 06.27 08.44 07.16 02.18