Strekkliste:Oløp 1 i Bømoen, 04.05.17LØYPER

Lang Mellom Kort NybyrjLOYPE: Lang Lengde: 4400 Antall postar: 15
1 Ottar Fjose , 00.38.26 Brikke: 153987
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 01.13 1 03.21 1 05.28 2 06.59 1 11.48 2 13.47 2 18.36 1 22.08 1 23.38 1 25.41 1 27.45 1 31.26 1 33.47 1 35.49 1 37.56 1 38.26 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 01.13 1 02.08 3 02.07 3 01.31 2 04.49 2 01.59 2 04.49 5 03.32 1 01.30 3 02.03 2 02.04 2 03.41 3 02.21 3 02.02 3 02.07 3 00.30 4
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Håvard Skattum , 00.39.52 Brikke: 92484
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 01.25 2 03.29 3 05.20 1 07.04 2 11.58 3 14.10 3 18.52 2 22.24 2 24.09 2 27.41 2 29.46 3 33.02 2 35.34 2 37.27 2 39.23 2 39.52 2
avvik : 00.12+ 00.08+ 00.08- 00.05+ 00.10+ 00.23+ 00.16+ 00.16+ 00.31+ 02.00+ 02.01+ 01.36+ 01.47+ 01.38+ 01.27+ 01.26+
Strekk: 01.25 2 02.04 2 01.51 2 01.44 4 04.54 3 02.12 4 04.42 4 03.32 2 01.45 4 03.32 5 02.05 3 03.16 2 02.32 4 01.53 2 01.56 2 00.29 2
avvik : 00.12+ 00.04- 00.16- 00.13+ 00.05+ 00.13+ 00.07- 00.00+ 00.15+ 01.29+ 00.01+ 00.25- 00.11+ 00.09- 00.11- 00.01-
3 Jon Grendahl , 00.41.38 Brikke: 180725
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 01.26 3 04.14 4 05.43 3 07.20 3 13.22 4 16.40 4 20.31 3 24.17 3 25.47 3 27.50 3 29.45 2 33.43 3 36.03 3 38.48 3 41.04 3 41.38 3
avvik : 00.13+ 00.53+ 00.15+ 00.21+ 01.34+ 02.53+ 01.55+ 02.09+ 02.09+ 02.09+ 02.00+ 02.17+ 02.16+ 02.59+ 03.08+ 03.12+
Strekk: 01.26 3 02.48 5 01.29 1 01.37 3 06.02 4 03.18 6 03.51 2 03.46 3 01.30 2 02.03 1 01.55 1 03.58 4 02.20 2 02.45 7 02.16 4 00.34 5
avvik : 00.13+ 00.40+ 00.38- 00.06+ 01.13+ 01.19+ 00.58- 00.14+ 00.00+ 00.00+ 00.09- 00.17+ 00.01- 00.43+ 00.09+ 00.04+
4 Kjetil Dyrvik , 00.45.05 Brikke: 168530
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 01.29 4 03.24 2 05.57 4 07.25 4 11.29 1 13.06 1 23.11 5 27.02 5 28.27 5 32.04 5 36.05 5 39.12 5 40.55 5 42.47 4 44.40 4 45.05 4
avvik : 00.16+ 00.03+ 00.29+ 00.26+ 00.19- 00.41- 04.35+ 04.54+ 04.49+ 06.23+ 08.20+ 07.46+ 07.08+ 06.58+ 06.44+ 06.39+
Strekk: 01.29 4 01.55 1 02.33 6 01.28 1 04.04 1 01.37 1 10.05 7 03.51 4 01.25 1 03.37 6 04.01 7 03.07 1 01.43 1 01.52 1 01.53 1 00.25 1
avvik : 00.16+ 00.13- 00.26+ 00.03- 00.45- 00.22- 05.16+ 00.19+ 00.05- 01.34+ 01.57+ 00.34- 00.38- 00.10- 00.14- 00.05-
5 Børge Lindland , 00.46.05 Brikke: 68038
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 02.19 6 04.55 5 07.06 5 08.57 5 15.26 5 17.38 5 20.41 4 24.41 4 26.30 4 28.48 4 32.36 4 37.46 4 40.36 4 43.03 5 45.35 5 46.05 5
avvik : 01.06+ 01.34+ 01.38+ 01.58+ 03.38+ 03.51+ 02.05+ 02.33+ 02.52+ 03.07+ 04.51+ 06.20+ 06.49+ 07.14+ 07.39+ 07.39+
Strekk: 02.19 6 02.36 4 02.11 4 01.51 5 06.29 5 02.12 3 03.03 1 04.00 5 01.49 5 02.18 3 03.48 6 05.10 7 02.50 5 02.27 5 02.32 5 00.30 3
avvik : 01.06+ 00.28+ 00.04+ 00.20+ 01.40+ 00.13+ 01.46- 00.28+ 00.19+ 00.15+ 01.44+ 01.29+ 00.29+ 00.25+ 00.25+ 00.00+
6 Ingeborg Senderud Wæhle , 00.56.38 Brikke: 211757
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 02.10 5 05.10 6 07.55 6 09.59 6 18.31 6 22.03 7 28.42 7 34.10 7 36.23 6 39.22 6 42.18 6 47.19 6 50.46 6 53.10 6 55.57 6 56.38 6
avvik : 00.57+ 01.49+ 02.27+ 03.00+ 06.43+ 08.16+ 10.06+ 12.02+ 12.45+ 13.41+ 14.33+ 15.53+ 16.59+ 17.21+ 18.01+ 18.12+
Strekk: 02.10 5 03.00 6 02.45 7 02.04 6 08.32 7 03.32 7 06.39 6 05.28 7 02.13 6 02.59 4 02.56 5 05.01 6 03.27 6 02.24 4 02.47 6 00.41 7
avvik : 00.57+ 00.52+ 00.38+ 00.33+ 03.43+ 01.33+ 01.50+ 01.56+ 00.43+ 00.56+ 00.52+ 01.20+ 01.06+ 00.22+ 00.40+ 00.11+
7 Marit Sandbæk , 01.03.43 Brikke: 213471
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. 12 Pl. 13 Pl. 14 Pl. 15 Pl. Mål
Tid : 02.44 7 06.10 7 08.29 7 10.44 7 18.45 7 21.40 6 25.35 6 30.16 6 42.26 7 46.23 7 49.01 7 54.00 7 57.37 7 1.00.18 7 1.03.08 7 1.03.43 7
avvik : 01.31+ 02.49+ 03.01+ 03.45+ 06.57+ 07.53+ 06.59+ 08.08+ 18.48+ 20.42+ 21.16+ 22.34+ 23.50+ 24.29+ 25.12+ 25.17+
Strekk: 02.44 7 03.26 7 02.19 5 02.15 7 08.01 6 02.55 5 03.55 3 04.41 6 12.10 7 03.57 7 02.38 4 04.59 5 03.37 7 02.41 6 02.50 7 00.35 6
avvik : 01.31+ 01.18+ 00.12+ 00.44+ 03.12+ 00.56+ 00.54- 01.09+ 10.40+ 01.54+ 00.34+ 01.18+ 01.16+ 00.39+ 00.43+ 00.05+LOYPE: Mellom Lengde: 2800 Antall postar: 11
1 Kjellaug Grødem , 00.35.45 Brikke: 222555
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.24 10 06.50 6 09.32 4 11.42 3 17.34 4 19.57 2 22.39 1 25.40 1 29.27 1 32.25 1 35.07 1 35.45 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 03.24 10 03.26 2 02.42 2 02.10 2 05.52 6 02.23 1 02.42 1 03.01 3 03.47 1 02.58 8 02.42 2 00.38 4
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ottar Bakketun , 00.35.49 Brikke: 402864
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.08 4 05.25 1 08.02 1 10.16 1 14.35 1 17.51 1 23.34 4 26.20 2 30.27 2 32.40 2 35.15 2 35.49 2
avvik : 01.16- 01.25- 01.30- 01.26- 02.59- 02.06- 00.55+ 00.40+ 01.00+ 00.15+ 00.08+ 00.04+
Strekk: 02.08 4 03.17 1 02.37 1 02.14 3 04.19 1 03.16 3 05.43 11 02.46 1 04.07 3 02.13 2 02.35 1 00.34 1
avvik : 01.16- 00.09- 00.05- 00.04+ 01.33- 00.53+ 03.01+ 00.15- 00.20+ 00.45- 00.07- 00.04-
3 Dag Christensen , 00.36.48 Brikke: 68037
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 01.47 1 05.43 3 10.06 6 12.05 5 17.41 5 20.11 3 23.25 3 26.52 4 30.57 4 33.09 3 36.13 3 36.48 3
avvik : 01.37- 01.07- 00.34+ 00.23+ 00.07+ 00.14+ 00.46+ 01.12+ 01.30+ 00.44+ 01.06+ 01.03+
Strekk: 01.47 1 03.56 5 04.23 12 01.59 1 05.36 4 02.30 2 03.14 3 03.27 4 04.05 2 02.12 1 03.04 5 00.35 2
avvik : 01.37- 00.30+ 01.41+ 00.11- 00.16- 00.07+ 00.32+ 00.26+ 00.18+ 00.46- 00.22+ 00.03-
4 Knut Skiple , 00.37.06 Brikke: 480111
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 01.59 2 06.33 5 09.28 3 11.56 4 16.16 2 20.16 4 23.11 2 26.39 3 30.55 3 33.10 4 36.22 4 37.06 4
avvik : 01.25- 00.17- 00.04- 00.14+ 01.18- 00.19+ 00.32+ 00.59+ 01.28+ 00.45+ 01.15+ 01.21+
Strekk: 01.59 2 04.34 6 02.55 3 02.28 4 04.20 2 04.00 6 02.55 2 03.28 5 04.16 4 02.15 3 03.12 6 00.44 7
avvik : 01.25- 01.08+ 00.13+ 00.18+ 01.32- 01.37+ 00.13+ 00.27+ 00.29+ 00.43- 00.30+ 00.06+
5 Svein-Erik Heggenes , 00.39.12 Brikke: 207977
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.03 3 05.38 2 09.05 2 11.35 2 16.59 3 20.36 5 25.57 5 28.53 5 33.11 5 35.32 5 38.25 5 39.12 5
avvik : 01.21- 01.12- 00.27- 00.07- 00.35- 00.39+ 03.18+ 03.13+ 03.44+ 03.07+ 03.18+ 03.27+
Strekk: 02.03 3 03.35 3 03.27 6 02.30 5 05.24 3 03.37 5 05.21 9 02.56 2 04.18 5 02.21 4 02.53 3 00.47 9
avvik : 01.21- 00.09+ 00.45+ 00.20+ 00.28- 01.14+ 02.39+ 00.05- 00.31+ 00.37- 00.11+ 00.09+
6 Ranveig Iversen , 00.43.48 Brikke: 92485
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.34 5 06.23 4 10.06 5 13.15 6 18.55 6 24.02 6 27.37 6 31.22 6 36.42 6 39.23 6 43.05 6 43.48 6
avvik : 00.50- 00.27- 00.34+ 01.33+ 01.21+ 04.05+ 04.58+ 05.42+ 07.15+ 06.58+ 07.58+ 08.03+
Strekk: 02.34 5 03.49 4 03.43 7 03.09 7 05.40 5 05.07 12 03.35 4 03.45 6 05.20 8 02.41 7 03.42 8 00.43 6
avvik : 00.50- 00.23+ 01.01+ 00.59+ 00.12- 02.44+ 00.53+ 00.44+ 01.33+ 00.17- 01.00+ 00.05+
7 Aina Sandaker , 00.47.09 Brikke: 132119
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.41 6 07.55 8 12.04 8 15.19 8 22.19 7 27.20 7 32.32 8 36.35 8 40.59 7 43.29 7 46.30 7 47.09 7
avvik : 00.43- 01.05+ 02.32+ 03.37+ 04.45+ 07.23+ 09.53+ 10.55+ 11.32+ 11.04+ 11.23+ 11.24+
Strekk: 02.41 6 05.14 8 04.09 9 03.15 9 07.00 8 05.01 10 05.12 8 04.03 8 04.24 6 02.30 5 03.01 4 00.39 5
avvik : 00.43- 01.48+ 01.27+ 01.05+ 01.08+ 02.38+ 02.30+ 01.02+ 00.37+ 00.28- 00.19+ 00.01+
8 Marianne Bakketun , 00.53.05 Brikke: 480210
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.44 7 08.11 9 12.29 9 16.26 9 23.17 9 27.43 9 32.25 7 36.18 7 43.11 8 46.48 8 52.03 8 53.05 8
avvik : 00.40- 01.21+ 02.57+ 04.44+ 05.43+ 07.46+ 09.46+ 10.38+ 13.44+ 14.23+ 16.56+ 17.20+
Strekk: 02.44 7 05.27 10 04.18 10 03.57 12 06.51 7 04.26 7 04.42 6 03.53 7 06.53 11 03.37 11 05.15 12 01.02 11
avvik : 00.40- 02.01+ 01.36+ 01.47+ 00.59+ 02.03+ 02.00+ 00.52+ 03.06+ 00.39+ 02.33+ 00.24+
9 Marta Ringheim , 00.54.25 Brikke: 68040
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.25 11 10.32 12 15.33 12 18.42 12 25.46 10 30.29 10 34.57 10 39.02 10 45.39 9 49.04 9 53.14 9 54.25 9
avvik : 00.01+ 03.42+ 06.01+ 07.00+ 08.12+ 10.32+ 12.18+ 13.22+ 16.12+ 16.39+ 18.07+ 18.40+
Strekk: 03.25 11 07.07 12 05.01 13 03.09 8 07.04 9 04.43 8 04.28 5 04.05 10 06.37 10 03.25 10 04.10 9 01.11 13
avvik : 00.01+ 03.41+ 02.19+ 00.59+ 01.12+ 02.20+ 01.46+ 01.04+ 02.50+ 00.27+ 01.28+ 00.33+
10 Eivor Holstad , 00.58.30 Brikke: 132115
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.50 8 07.51 7 11.59 7 15.15 7 22.25 8 27.26 8 32.48 9 37.04 9 47.30 10 52.27 11 57.36 10 58.30 10
avvik : 00.34- 01.01+ 02.27+ 03.33+ 04.51+ 07.29+ 10.09+ 11.24+ 18.03+ 20.02+ 22.29+ 22.45+
Strekk: 02.50 8 05.01 7 04.08 8 03.16 10 07.10 10 05.01 11 05.22 10 04.16 11 10.26 13 04.57 13 05.09 11 00.54 10
avvik : 00.34- 01.35+ 01.26+ 01.06+ 01.18+ 02.38+ 02.40+ 01.15+ 06.39+ 01.59+ 02.27+ 00.16+
11 Erling Rørlien , 00.59.38 Brikke: 195933
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.06 9 08.25 10 12.44 10 16.59 11 26.57 12 31.46 11 36.38 11 40.42 11 47.36 11 51.56 10 58.31 11 59.38 11
avvik : 00.18- 01.35+ 03.12+ 05.17+ 09.23+ 11.49+ 13.59+ 15.02+ 18.09+ 19.31+ 23.24+ 23.53+
Strekk: 03.06 9 05.19 9 04.19 11 04.15 13 09.58 12 04.49 9 04.52 7 04.04 9 06.54 12 04.20 12 06.35 13 01.07 12
avvik : 00.18- 01.53+ 01.37+ 02.05+ 04.06+ 02.26+ 02.10+ 01.03+ 03.07+ 01.22+ 03.53+ 00.29+
12 Turid Fjose , 01.02.12 Brikke: 180809
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 06.19 13 14.16 13 17.42 13 20.24 13 32.13 13 35.47 12 44.12 12 51.10 13 55.38 12 58.15 12 1.01.27 12 1.02.12 12
avvik : 02.55+ 07.26+ 08.10+ 08.42+ 14.39+ 15.50+ 21.33+ 25.30+ 26.11+ 25.50+ 26.20+ 26.27+
Strekk: 06.19 13 07.57 13 03.26 4 02.42 6 11.49 13 03.34 4 08.25 12 06.58 13 04.28 7 02.37 6 03.12 7 00.45 8
avvik : 02.55+ 04.31+ 00.44+ 00.32+ 05.57+ 01.11+ 05.43+ 03.57+ 00.41+ 00.21- 00.30+ 00.07+
13 Marte Senderud Wæhle , 01.04.43 Brikke: 149516A
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.28 12 09.24 11 12.50 11 16.31 10 26.24 11 35.48 13 44.31 13 50.31 12 56.32 13 59.44 13 1.04.07 13 1.04.43 13
avvik : 00.04+ 02.34+ 03.18+ 04.49+ 08.50+ 15.51+ 21.52+ 24.51+ 27.05+ 27.19+ 29.00+ 28.58+
Strekk: 03.28 12 05.56 11 03.26 5 03.41 11 09.53 11 09.24 13 08.43 13 06.00 12 06.01 9 03.12 9 04.23 10 00.36 3
avvik : 00.04+ 02.30+ 00.44+ 01.31+ 04.01+ 07.01+ 06.01+ 02.59+ 02.14+ 00.14+ 01.41+ 00.02-LOYPE: Kort Lengde: 2100 Antall postar: 9
1 Gudmund Andresen , 00.25.55 Brikke: 149577
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.11 1 03.11 1 06.36 1 09.22 1 14.55 1 18.39 1 21.53 1 23.29 1 25.27 1 25.55 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 01.11 1 02.00 1 03.25 1 02.46 1 05.33 5 03.44 1 03.14 3 01.36 1 01.58 2 00.28 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Bente Molland , 00.29.43 Brikke: 412148
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.54 3 04.17 2 08.28 2 12.53 2 17.11 2 21.47 2 24.17 2 26.43 2 28.55 2 29.43 2
avvik : 00.43+ 01.06+ 01.52+ 03.31+ 02.16+ 03.08+ 02.24+ 03.14+ 03.28+ 03.48+
Strekk: 01.54 3 02.23 2 04.11 2 04.25 4 04.18 1 04.36 2 02.30 1 02.26 3 02.12 4 00.48 4
avvik : 00.43+ 00.23+ 00.46+ 01.39+ 01.15- 00.52+ 00.44- 00.50+ 00.14+ 00.20+
3 Sondre Andresen , 00.33.01 Brikke: 149521
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.27 5 04.58 5 09.57 4 13.33 4 18.34 4 23.27 4 27.30 4 30.29 5 32.25 3 33.01 3
avvik : 01.16+ 01.47+ 03.21+ 04.11+ 03.39+ 04.48+ 05.37+ 07.00+ 06.58+ 07.06+
Strekk: 02.27 5 02.31 4 04.59 3 03.36 3 05.01 2 04.53 4 04.03 4 02.59 5 01.56 1 00.36 3
avvik : 01.16+ 00.31+ 01.34+ 00.50+ 00.32- 01.09+ 00.49+ 01.23+ 00.02- 00.08+
4 Peder Andresen , 00.33.05 Brikke: 180865
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.26 4 04.50 4 10.05 5 13.23 3 18.26 3 23.05 3 27.25 3 30.23 4 32.34 4 33.05 4
avvik : 01.15+ 01.39+ 03.29+ 04.01+ 03.31+ 04.26+ 05.32+ 06.54+ 07.07+ 07.10+
Strekk: 02.26 4 02.24 3 05.15 4 03.18 2 05.03 3 04.39 3 04.20 5 02.58 4 02.11 3 00.31 2
avvik : 01.15+ 00.24+ 01.50+ 00.32+ 00.30- 00.55+ 01.06+ 01.22+ 00.13+ 00.03+
5 Ann Merete Handegård , 00.33.49 Brikke: 211767
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.34 2 04.26 3 09.49 3 14.15 5 19.40 5 24.42 5 27.38 5 30.04 3 32.49 5 33.49 5
avvik : 00.23+ 01.15+ 03.13+ 04.53+ 04.45+ 06.03+ 05.45+ 06.35+ 07.22+ 07.54+
Strekk: 01.34 2 02.52 5 05.23 5 04.26 5 05.25 4 05.02 5 02.56 2 02.26 2 02.45 5 01.00 5
avvik : 00.23+ 00.52+ 01.58+ 01.40+ 00.08- 01.18+ 00.18- 00.50+ 00.47+ 00.32+LOYPE: Nybyrj Lengde: 1800 Antall postar: 9
1 Ranveig Elisa Een , 00.24.04 Brikke: 212320
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.22 04.18 05.40 08.10 13.03 15.14 17.42 20.40 23.15 24.04
Strekk: 01.22 02.56 01.22 02.30 04.53 02.11 02.28 02.58 02.35 00.49
2 Andre Fære Hole , 00.24.25 Brikke: 149516
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.25 04.30 05.50 08.13 12.54 15.16 17.52 20.51 23.25 24.25
Strekk: 01.25 03.05 01.20 02.23 04.41 02.22 02.36 02.59 02.34 01.00
3 Guro Krokeide Andersen , 00.41.00 Brikke: 232255
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.43 05.43 07.03 12.49 20.37 23.52 31.11 34.35 39.55 41.00
Strekk: 01.43 04.00 01.20 05.46 07.48 03.15 07.19 03.24 05.20 01.05
4 Mina Lindland , 00.42.31 Brikke: 232196
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.22 07.30 08.39 12.44 22.25 25.03 32.08 36.08 40.56 42.31
Strekk: 03.22 04.08 01.09 04.05 09.41 02.38 07.05 04.00 04.48 01.35
5 Kristense Lindland , 00.42.47 Brikke: 232217
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.37 07.30 08.45 12.44 22.32 25.36 32.29 36.15 41.11 42.47
Strekk: 03.37 03.53 01.15 03.59 09.48 03.04 06.53 03.46 04.56 01.36
6 Jenny Joanesarson , 00.39.19 Brikke: 149509
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.44 06.07 07.21 10.26 20.40 23.25 26.18 34.08 38.01 39.19
Strekk: 02.44 03.23 01.14 03.05 10.14 02.45 02.53 07.50 03.53 01.18
7 Thea Isabel Tveit , 00.37.18 Brikke: 149513
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.30 07.53 09.45 12.58 19.13 22.53 26.48 31.08 34.58 37.18
Strekk: 03.30 04.23 01.52 03.13 06.15 03.40 03.55 04.20 03.50 02.20
8 Frida Sivertsen Brattenbe, 00.37.36 Brikke: 149512
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 04.15 08.09 10.15 13.18 19.26 23.11 27.07 31.23 35.17 37.36
Strekk: 04.15 03.54 02.06 03.03 06.08 03.45 03.56 04.16 03.54 02.19
9 Tuva Rivenes , 00.55.32 Brikke: 213758
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.22 06.35 08.57 14.20 29.53 35.40 44.53 48.56 53.37 55.32
Strekk: 02.22 04.13 02.22 05.23 15.33 05.47 09.13 04.03 04.41 01.55
10 Anna Rørlien Sandvold , 00.55.34 Brikke: 213608
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.32 06.33 09.11 14.22 30.05 34.42 44.54 49.05 53.37 55.34
Strekk: 02.32 04.01 02.38 05.11 15.43 04.37 10.12 04.11 04.32 01.57
11 Johannes Slettemark , 00.26.54 Brikke: 232158
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.18 04.12 05.03 08.43 11.21 14.06 19.53 23.23 26.08 26.54
Strekk: 01.18 02.54 00.51 03.40 02.38 02.45 05.47 03.30 02.45 00.46
12 Sivert Slettemark , 00.27.29 Brikke: 232156
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.28 03.54 05.14 07.33 11.41 13.38 20.06 23.27 26.41 27.29
Strekk: 01.28 02.26 01.20 02.19 04.08 01.57 06.28 03.21 03.14 00.48
13 Sara Slettemark , 00.28.23 Brikke: 149526
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 01.54 04.29 05.41 07.40 11.56 13.58 20.26 23.47 27.22 28.23
Strekk: 01.54 02.35 01.12 01.59 04.16 02.02 06.28 03.21 03.35 01.01
14 Martin Seim Haugen , 00.46.57 Brikke: 180771
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.28 06.52 08.37 11.38 19.08 22.22 28.21 36.50 44.14 46.57
Strekk: 02.28 04.24 01.45 03.01 07.30 03.14 05.59 08.29 07.24 02.43
15 Isak Midtun , 00.46.43 Brikke: 92498
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 02.13 06.37 08.24 11.17 19.09 21.58 28.25 37.09 44.25 46.43
Strekk: 02.13 04.24 01.47 02.53 07.52 02.49 06.27 08.44 07.16 02.18