Strekkliste:Oløp 2 i Storåsen, 18.05.17KLASSAR

D17- H17- D15- H15- D13- H13- D12N H12N SmåtrolKLASSE: D17- Løype: Lang Lengde: 4400 Antall postar: 11
1 Ragne Lise Berre , 01.06.51 Brikke: 180710
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.18 1 09.58 1 14.47 1 16.54 1 26.52 1 30.39 1 36.18 1 44.47 1 47.47 1 1.01.50 1 1.05.08 1 1.06.51 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 02.18 1 07.40 1 04.49 1 02.07 1 09.58 2 03.47 1 05.39 2 08.29 1 03.00 1 14.03 2 03.18 1 01.43 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Marit Sandbæk , 01.16.58 Brikke: 213471
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.55 2 11.42 2 17.20 2 19.33 2 28.06 2 32.46 2 38.12 2 51.53 2 55.46 2 1.09.12 2 1.14.56 2 1.16.58 2
avvik : 00.37+ 01.44+ 02.33+ 02.39+ 01.14+ 02.07+ 01.54+ 07.06+ 07.59+ 07.22+ 09.48+ 10.07+
Strekk: 02.55 2 08.47 2 05.38 2 02.13 2 08.33 1 04.40 2 05.26 1 13.41 2 03.53 2 13.26 1 05.44 2 02.02 2
avvik : 00.37+ 01.07+ 00.49+ 00.06+ 01.25- 00.53+ 00.13- 05.12+ 00.53+ 00.37- 02.26+ 00.19+
KLASSE: H17- Løype: Lang Lengde: 4400 Antall postar: 11
1 Jon Grendahl , 00.56.46 Brikke: 180725
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.25 1 09.21 1 13.43 1 15.38 1 21.31 1 28.13 1 34.48 1 42.10 1 46.15 1 51.46 1 55.16 1 56.46 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 02.25 1 06.56 1 04.22 2 01.55 1 05.53 1 06.42 3 06.35 4 07.22 1 04.05 4 05.31 2 03.30 3 01.30 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Børge Lindland , 01.04.11 Brikke: 68038
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 08.36 4 16.26 4 22.39 4 24.43 4 33.04 4 37.40 4 41.35 4 50.15 4 53.41 4 58.44 2 1.01.56 2 1.04.11 2
avvik : 06.11+ 07.05+ 08.56+ 09.05+ 11.33+ 09.27+ 06.47+ 08.05+ 07.26+ 06.58+ 06.40+ 07.25+
Strekk: 08.36 4 07.50 3 06.13 3 02.04 3 08.21 2 04.36 2 03.55 1 08.40 3 03.26 3 05.03 1 03.12 1 02.15 3
avvik : 06.11+ 00.54+ 01.51+ 00.09+ 02.28+ 02.06- 02.40- 01.18+ 00.39- 00.28- 00.18- 00.45+
3 Ottar Fjose , 01.11.52 Brikke: 184065
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 04.05 3 11.42 3 15.27 2 17.26 2 26.57 2 33.40 2 37.51 2 45.29 2 48.24 2 1.06.19 3 1.09.35 3 1.11.52 3
avvik : 01.40+ 02.21+ 01.44+ 01.48+ 05.26+ 05.27+ 03.03+ 03.19+ 02.09+ 14.33+ 14.19+ 15.06+
Strekk: 04.05 3 07.37 2 03.45 1 01.59 2 09.31 4 06.43 4 04.11 2 07.38 2 02.55 1 17.55 4 03.16 2 02.17 4
avvik : 01.40+ 00.41+ 00.37- 00.04+ 03.38+ 00.01+ 02.24- 00.16+ 01.10- 12.24+ 00.14- 00.47+
4 Helge Finne , 01.15.46 Brikke: 149580
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.30 2 10.33 2 18.06 3 20.21 3 29.46 3 34.19 3 38.44 3 50.06 3 53.22 3 1.10.32 4 1.14.05 4 1.15.46 4
avvik : 00.05+ 01.12+ 04.23+ 04.43+ 08.15+ 06.06+ 03.56+ 07.56+ 07.07+ 18.46+ 18.49+ 19.00+
Strekk: 02.30 2 08.03 4 07.33 4 02.15 4 09.25 3 04.33 1 04.25 3 11.22 4 03.16 2 17.10 3 03.33 4 01.41 2
avvik : 00.05+ 01.07+ 03.11+ 00.20+ 03.32+ 02.09- 02.10- 04.00+ 00.49- 11.39+ 00.03+ 00.11+

* Diska Lars Andreas Een , 01.29.29 Brikke: 180810
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10,109 Pl. 11,110 Pl.Mål
Tid : 06.36 24.36 33.03 34.37 43.14 46.24 50.57 1.09.08 1.14.32 manglar manglar 1.29.29
avvik : ( ) ( )
Strekk: 06.36 18.00 08.27 01.34 08.37 03.10 04.33 18.11 05.24 00.00 00.00 14.57
avvik : ***** *****
* Diska Gunnar Bråten , 01.30.01 Brikke: 180711
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10,109 Pl. 11 Pl.Mål
Tid : 03.52 12.41 17.03 20.03 27.20 32.22 38.06 49.35 1.00.21 manglar 1.26.02 1.30.01
avvik : ( )
Strekk: 03.52 08.49 04.22 03.00 07.17 05.02 05.44 11.29 10.46 00.00 25.41 03.59
avvik : *****KLASSE: D15- Løype: Mellom Lengde: 3100 Antall postar: 11
1 Trude Bråten , 00.57.18 Brikke: 68034
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.54 1 14.36 2 17.38 2 21.35 2 27.59 2 31.33 2 35.17 2 40.31 2 45.30 2 51.37 1 55.19 1 57.18 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 02.54 1 11.42 3 03.02 1 03.57 2 06.24 2 03.34 1 03.44 1 05.14 2 04.59 1 06.07 1 03.42 1 01.59 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ranveig Iversen , 01.04.04 Brikke: 92485
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.21 2 10.30 1 16.02 1 19.56 1 26.13 1 31.10 1 35.17 1 37.46 1 42.55 1 56.36 2 1.01.29 2 1.04.04 2
avvik : 00.27+ 04.06- 01.36- 01.39- 01.46- 00.23- 00.00+ 02.45- 02.35- 04.59+ 06.10+ 06.46+
Strekk: 03.21 2 07.09 1 05.32 3 03.54 1 06.17 1 04.57 2 04.07 2 02.29 1 05.09 2 13.41 4 04.53 2 02.35 2
avvik : 00.27+ 04.33- 02.30+ 00.03- 00.07- 01.23+ 00.23+ 02.45- 00.10+ 07.34+ 01.11+ 00.36+
3 Marianne Bakketun , 01.28.29 Brikke: 480210
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 04.33 4 15.01 3 23.28 3 29.10 3 35.55 3 43.09 3 49.21 3 54.45 3 1.03.36 3 1.14.50 3 1.23.46 3 1.28.29 3
avvik : 01.39+ 00.25+ 05.50+ 07.35+ 07.56+ 11.36+ 14.04+ 14.14+ 18.06+ 23.13+ 28.27+ 31.11+
Strekk: 04.33 4 10.28 2 08.27 4 05.42 3 06.45 3 07.14 4 06.12 4 05.24 3 08.51 4 11.14 3 08.56 4 04.43 4
avvik : 01.39+ 01.14- 05.25+ 01.45+ 00.21+ 03.40+ 02.28+ 00.10+ 03.52+ 05.07+ 05.14+ 02.44+
4 Marta Ringheim , 01.51.27 Brikke: 68040
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 04.13 3 26.16 4 30.03 4 37.06 4 1.05.11 4 1.11.09 4 1.16.39 4 1.22.07 4 1.30.39 4 1.40.38 4 1.46.47 4 1.51.27 4
avvik : 01.19+ 11.40+ 12.25+ 15.31+ 37.12+ 39.36+ 41.22+ 41.36+ 45.09+ 49.01+ 51.28+ 54.09+
Strekk: 04.13 3 22.03 4 03.47 2 07.03 4 28.05 4 05.58 3 05.30 3 05.28 4 08.32 3 09.59 2 06.09 3 04.40 3
avvik : 01.19+ 10.21+ 00.45+ 03.06+ 21.41+ 02.24+ 01.46+ 00.14+ 03.33+ 03.52+ 02.27+ 02.41+
KLASSE: H15- Løype: Mellom Lengde: 3100 Antall postar: 11
1 Daniel Hatland , 00.40.03 Brikke: 180688
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 01.49 1 06.48 1 08.48 1 11.25 1 17.44 1 20.53 1 23.24 1 24.55 1 28.51 1 33.49 1 38.12 1 40.03 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 01.49 1 04.59 1 02.00 1 02.37 1 06.19 4 03.09 1 02.31 1 01.31 1 03.56 1 04.58 2 04.23 4 01.51 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Harald Hatland , 00.44.47 Brikke: 203629
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.08 5 10.10 4 13.34 4 16.26 2 20.44 3 24.26 3 28.04 3 29.43 2 33.51 2 38.34 2 42.38 2 44.47 2
avvik : 01.19+ 03.22+ 04.46+ 05.01+ 03.00+ 03.33+ 04.40+ 04.48+ 05.00+ 04.45+ 04.26+ 04.44+
Strekk: 03.08 5 07.02 4 03.24 3 02.52 2 04.18 2 03.42 2 03.38 3 01.39 2 04.08 2 04.43 1 04.04 2 02.09 3
avvik : 01.19+ 02.03+ 01.24+ 00.15+ 02.01- 00.33+ 01.07+ 00.08+ 00.12+ 00.15- 00.19- 00.18+
3 Knut Skiple , 00.53.53 Brikke: 193105
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.58 3 09.11 2 13.11 3 16.30 3 19.57 2 23.43 2 27.56 2 32.48 3 39.26 3 44.41 3 50.22 3 53.53 3
avvik : 01.09+ 02.23+ 04.23+ 05.05+ 02.13+ 02.50+ 04.32+ 07.53+ 10.35+ 10.52+ 12.10+ 13.50+
Strekk: 02.58 3 06.13 2 04.00 5 03.19 3 03.27 1 03.46 3 04.13 6 04.52 5 06.38 6 05.15 3 05.41 5 03.31 6
avvik : 01.09+ 01.14+ 02.00+ 00.42+ 02.52- 00.37+ 01.42+ 03.21+ 02.42+ 00.17+ 01.18+ 01.40+
4 Svein Erik Heggenes , 00.59.24 Brikke: 207977
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.12 6 16.31 6 19.23 6 22.47 5 29.25 6 34.02 5 38.07 5 42.17 5 47.34 5 53.15 4 57.10 4 59.24 4
avvik : 01.23+ 09.43+ 10.35+ 11.22+ 11.41+ 13.09+ 14.43+ 17.22+ 18.43+ 19.26+ 18.58+ 19.21+
Strekk: 03.12 6 13.19 6 02.52 2 03.24 4 06.38 5 04.37 5 04.05 5 04.10 4 05.17 5 05.41 5 03.55 1 02.14 4
avvik : 01.23+ 08.20+ 00.52+ 00.47+ 00.19+ 01.28+ 01.34+ 02.39+ 01.21+ 00.43+ 00.28- 00.23+
5 Ottar Bakketun , 01.03.32 Brikke: 402864
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 03.07 4 13.05 5 17.52 5 23.59 6 29.21 5 34.45 6 38.32 6 46.38 6 51.47 6 57.22 5 1.01.31 5 1.03.32 5
avvik : 01.18+ 06.17+ 09.04+ 12.34+ 11.37+ 13.52+ 15.08+ 21.43+ 22.56+ 23.33+ 23.19+ 23.29+
Strekk: 03.07 4 09.58 5 04.47 7 06.07 6 05.22 3 05.24 6 03.47 4 08.06 7 05.09 4 05.35 4 04.09 3 02.01 2
avvik : 01.18+ 04.59+ 02.47+ 03.30+ 00.57- 02.15+ 01.16+ 06.35+ 01.13+ 00.37+ 00.14- 00.10+
6 Dag Christensen , 01.11.38 Brikke: 68037
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 02.56 2 09.30 3 12.57 2 17.50 4 28.30 4 32.51 4 36.27 4 39.00 4 43.17 4 58.57 6 1.09.18 6 1.11.38 6
avvik : 01.07+ 02.42+ 04.09+ 06.25+ 10.46+ 11.58+ 13.03+ 14.05+ 14.26+ 25.08+ 31.06+ 31.35+
Strekk: 02.56 2 06.34 3 03.27 4 04.53 5 10.40 6 04.21 4 03.36 2 02.33 3 04.17 3 15.40 7 10.21 7 02.20 5
avvik : 01.07+ 01.35+ 01.27+ 02.16+ 04.21+ 01.12+ 01.05+ 01.02+ 00.21+ 10.42+ 05.58+ 00.29+
7 Erling Rørlien , 01.50.58 Brikke: 195933
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl. Mål
Tid : 08.44 7 24.24 7 28.52 7 35.49 7 1.03.39 7 1.09.43 7 1.15.10 7 1.20.17 7 1.28.56 7 1.39.44 7 1.46.26 7 1.50.58 7
avvik : 06.55+ 17.36+ 20.04+ 24.24+ 45.55+ 48.50+ 51.46+ 55.22+ 01.00.05+ 01.05.55+ 01.08.14+ 01.10.55+
Strekk: 08.44 7 15.40 7 04.28 6 06.57 7 27.50 7 06.04 7 05.27 7 05.07 6 08.39 7 10.48 6 06.42 6 04.32 7
avvik : 06.55+ 10.41+ 02.28+ 04.20+ 21.31+ 02.55+ 02.56+ 03.36+ 04.43+ 05.50+ 02.19+ 02.41+
KLASSE: D13- Løype: Kort Lengde: 2100 Antall postar: 8
1 Marte Senderud Wæhle , 00.45.54 Brikke: 149516
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 03.58 2 08.17 1 19.01 3 23.21 2 27.49 2 32.14 1 37.08 2 42.54 1 45.54 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 03.58 2 04.19 2 10.44 3 04.20 1 04.28 2 04.25 1 04.54 3 05.46 1 03.00 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Bente Molland , 00.49.28 Brikke: 412148
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 03.55 1 09.01 2 13.03 1 18.39 1 26.22 1 32.17 2 37.06 1 45.18 2 49.28 2
avvik : 00.03- 00.44+ 05.58- 04.42- 01.27- 00.03+ 00.02- 02.24+ 03.34+
Strekk: 03.55 1 05.06 3 04.02 1 05.36 2 07.43 3 05.55 3 04.49 2 08.12 3 04.10 4
avvik : 00.03- 00.47+ 06.42- 01.16+ 03.15+ 01.30+ 00.05- 02.26+ 01.10+
3 Tone Handegård , 01.01.17 Brikke: 213635
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 05.42 4 09.38 3 14.03 2 27.02 3 31.25 3 37.20 3 49.38 3 57.10 3 1.01.17 3
avvik : 01.44+ 01.21+ 04.58- 03.41+ 03.36+ 05.06+ 12.30+ 14.16+ 15.23+
Strekk: 05.42 4 03.56 1 04.25 2 12.59 4 04.23 1 05.55 4 12.18 4 07.32 2 04.07 3
avvik : 01.44+ 00.23- 06.19- 08.39+ 00.05- 01.30+ 07.24+ 01.46+ 01.07+
4 Ann Merete Handegård , 01.20.13 Brikke: 211767
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 04.25 3 11.34 4 32.40 4 41.59 4 56.56 4 1.01.37 4 1.05.46 4 1.16.15 4 1.20.13 4
avvik : 00.27+ 03.17+ 13.39+ 18.38+ 29.07+ 29.23+ 28.38+ 33.21+ 34.19+
Strekk: 04.25 3 07.09 4 21.06 4 09.19 3 14.57 4 04.41 2 04.09 1 10.29 4 03.58 2
avvik : 00.27+ 02.50+ 10.22+ 04.59+ 10.29+ 00.16+ 00.45- 04.43+ 00.58+
KLASSE: H13- Løype: Kort Lengde: 2100 Antall postar: 8
1 Gudmund Andresen , 01.04.07 Brikke: 149526
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 06.01 1 09.15 1 12.58 1 25.37 1 43.04 1 53.00 1 55.13 1 1.02.04 1 1.04.07 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 06.01 1 03.14 1 03.43 1 12.39 1 17.27 1 09.56 1 02.13 1 06.51 1 02.03 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
KLASSE: D12N Løype: Nybyrj Lengde: 1900 Antall postar: 9
Thea Isabell Bakketun , 00.39.59 Brikke: 180866
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 05.10 07.27 11.44 15.45 19.42 25.19 28.05 33.12 38.22 39.59
Strekk: 05.10 02.17 04.17 04.01 03.57 05.37 02.46 05.07 05.10 01.37
Jenny Joanesarson , 00.48.48 Brikke: 232217
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.34 05.07 08.51 13.40 23.08 29.06 33.52 39.26 46.04 48.48
Strekk: 03.34 01.33 03.44 04.49 09.28 05.58 04.46 05.34 06.38 02.44
Tuva Berre Landro , 00.48.55 Brikke: 92498
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.42 05.17 08.59 13.49 23.47 29.40 34.00 39.35 46.22 48.55
Strekk: 03.42 01.35 03.42 04.50 09.58 05.53 04.20 05.35 06.47 02.33
KLASSE: H12N Løype: Nybyrj Lengde: 1900 Antall postar: 9
Torbjørn Bakketun , 00.40.01 Brikke: 180865
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 05.13 07.31 11.49 15.47 19.45 25.24 28.07 33.15 38.23 40.01
Strekk: 05.13 02.18 04.18 03.58 03.58 05.39 02.43 05.08 05.08 01.38
Peder Andresen , 00.31.29 Brikke: 149521
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 07.22 08.40 11.56 16.54 19.07 23.17 25.09 27.59 30.40 31.29
Strekk: 07.22 01.18 03.16 04.58 02.13 04.10 01.52 02.50 02.41 00.49
Sondre Andresen , 00.31.33 Brikke: 149518
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 07.20 08.48 11.51 17.03 19.05 23.22 25.18 28.13 30.46 31.33
Strekk: 07.20 01.28 03.03 05.12 02.02 04.17 01.56 02.55 02.33 00.47
Mikkel Berre Landro , 00.48.50 Brikke: 180771
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl.Mål
Tid : 03.20 04.57 08.56 14.00 23.23 28.45 33.42 39.12 45.49 48.50
Strekk: 03.20 01.37 03.59 05.04 09.23 05.22 04.57 05.30 06.37 03.01