Strekkliste:Oløp 3 i Kvålsåsen, 08.06.17KLASSAR

D17- H17- D15- H15- D13- H13- D12N H12N SmåtrolKLASSE: D17- Løype: Lang Lengde: 4260 Antall postar: 11
1 Hildegunn Heggøy , 00.59.53 Brikke: 68033
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl.Mål
Tid : 06.34 1 12.31 1 16.25 1 21.06 1 26.15 1 32.32 1 39.22 1 43.33 1 46.41 1 50.12 1 57.59 1 59.53 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 06.34 1 05.57 1 03.54 1 04.41 1 05.09 1 06.17 2 06.50 1 04.11 1 03.08 1 03.31 1 07.47 2 01.54 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ellen Astrup , 01.30.28 Brikke: 79464
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl.Mål
Tid : 09.53 2 18.01 2 23.34 2 33.01 2 40.42 2 44.42 2 54.49 2 1.08.47 2 1.14.46 2 1.20.43 2 1.27.58 2 1.30.28 2
avvik : 03.19+ 05.30+ 07.09+ 11.55+ 14.27+ 12.10+ 15.27+ 25.14+ 28.05+ 30.31+ 29.59+ 30.35+
Strekk: 09.53 2 08.08 2 05.33 2 09.27 2 07.41 2 04.00 1 10.07 2 13.58 2 05.59 2 05.57 2 07.15 1 02.30 2
avvik : 03.19+ 02.11+ 01.39+ 04.46+ 02.32+ 02.17- 03.17+ 09.47+ 02.51+ 02.26+ 00.32- 00.36+
KLASSE: H17- Løype: Lang Lengde: 4260 Antall postar: 11
1 Ottar Fjose , 00.56.21 Brikke: 184065
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl.Mål
Tid : 04.37 1 09.48 1 12.40 1 25.41 3 28.00 2 29.40 2 35.19 2 39.47 2 42.26 1 50.48 1 54.39 1 56.21 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 04.37 1 05.11 1 02.52 1 13.01 3 02.19 1 01.40 1 05.39 1 04.28 1 02.39 1 08.22 3 03.51 2 01.42 3
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Helge Finne , 00.57.54 Brikke: 195706
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl.Mål
Tid : 05.03 2 10.26 2 15.17 2 19.21 1 22.02 1 24.13 1 32.38 1 38.40 1 45.16 2 52.47 2 56.19 2 57.54 2
avvik : 00.26+ 00.38+ 02.37+ 06.20- 05.58- 05.27- 02.41- 01.07- 02.50+ 01.59+ 01.40+ 01.33+
Strekk: 05.03 2 05.23 2 04.51 3 04.04 1 02.41 2 02.11 2 08.25 3 06.02 3 06.36 3 07.31 2 03.32 1 01.35 1
avvik : 00.26+ 00.12+ 01.59+ 08.57- 00.22+ 00.31+ 02.46+ 01.34+ 03.57+ 00.51- 00.19- 00.07-
3 Gunnar Bråten , 00.59.07 Brikke: 180711
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl.Mål
Tid : 07.04 3 13.51 3 18.09 3 23.59 2 29.55 3 33.50 3 40.33 3 45.40 3 48.43 3 52.55 3 57.27 3 59.07 3
avvik : 02.27+ 04.03+ 05.29+ 01.42- 01.55+ 04.10+ 05.14+ 05.53+ 06.17+ 02.07+ 02.48+ 02.46+
Strekk: 07.04 3 06.47 3 04.18 2 05.50 2 05.56 3 03.55 3 06.43 2 05.07 2 03.03 2 04.12 1 04.32 3 01.40 2
avvik : 02.27+ 01.36+ 01.26+ 07.11- 03.37+ 02.15+ 01.04+ 00.39+ 00.24+ 04.10- 00.41+ 00.02-

* Diska Håvard Skattum , 00.45.41 Brikke: 92484
Post: 1,073 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl.Mål
Tid : feil 09.36 12.47 16.44 19.21 21.23 28.05 33.25 36.47 39.48 43.59 45.41
avvik : (041 )
Strekk: 04.00 05.36 03.11 03.57 02.37 02.02 06.42 05.20 03.22 03.01 04.11 01.42
avvik : *****
* Diska Kjetil Dyrvik , 01.01.29 Brikke: 168530
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3,075 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl. 9 Pl. 10 Pl. 11 Pl.Mål
Tid : 04.25 08.36 feil 15.00 18.19 24.16 30.04 39.55 42.08 55.53 59.52 1.01.29
avvik : (051 )
Strekk: 04.25 04.11 02.45 03.39 03.19 05.57 05.48 09.51 02.13 13.45 03.59 01.37
avvik : *****KLASSE: D15- Løype: Mellom Lengde: 2840 Antall postar: 7
1 Kjellaug Grødem , 00.41.39 Brikke: 222555
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl.Mål
Tid : 03.00 1 06.09 1 11.31 1 20.49 1 25.51 1 35.11 1 39.32 1 41.39 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 03.00 1 03.09 1 05.22 1 09.18 1 05.02 1 09.20 1 04.21 1 02.07 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Trude Bråten , 01.06.50 Brikke: 68034
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl.Mål
Tid : 04.10 3 07.32 2 13.06 2 34.20 2 41.02 2 58.10 2 1.04.23 2 1.06.50 2
avvik : 01.10+ 01.23+ 01.35+ 13.31+ 15.11+ 22.59+ 24.51+ 25.11+
Strekk: 04.10 3 03.22 2 05.34 2 21.14 2 06.42 3 17.08 3 06.13 2 02.27 2
avvik : 01.10+ 00.13+ 00.12+ 11.56+ 01.40+ 07.48+ 01.52+ 00.20+
3 Liv Rørlien , 01.24.15 Brikke: 213509
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl.Mål
Tid : 04.02 2 07.50 3 13.55 3 56.58 3 1.02.56 3 1.14.27 3 1.21.31 3 1.24.15 3
avvik : 01.02+ 01.41+ 02.24+ 36.09+ 37.05+ 39.16+ 41.59+ 42.36+
Strekk: 04.02 2 03.48 3 06.05 3 43.03 3 05.58 2 11.31 2 07.04 3 02.44 3
avvik : 01.02+ 00.39+ 00.43+ 33.45+ 00.56+ 02.11+ 02.43+ 00.37+
KLASSE: H15- Løype: Mellom Lengde: 2840 Antall postar: 7
1 Lars Andreas Een , 00.29.32 Brikke: 180810
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl.Mål
Tid : 03.07 1 05.57 1 10.24 1 15.45 1 19.46 1 23.55 1 27.49 1 29.32 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 03.07 1 02.50 1 04.27 1 05.21 1 04.01 1 04.09 1 03.54 1 01.43 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Knut Skiple , 00.40.36 Brikke: 193105
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl.Mål
Tid : 03.20 2 06.49 2 12.15 2 19.40 2 27.34 2 33.11 2 38.35 2 40.36 2
avvik : 00.13+ 00.52+ 01.51+ 03.55+ 07.48+ 09.16+ 10.46+ 11.04+
Strekk: 03.20 2 03.29 2 05.26 3 07.25 2 07.54 3 05.37 2 05.24 3 02.01 2
avvik : 00.13+ 00.39+ 00.59+ 02.04+ 03.53+ 01.28+ 01.30+ 00.18+
3 Svein-Erik Heggenes , 01.13.52 Brikke: 207977
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl.Mål
Tid : 03.40 3 07.17 3 13.47 3 51.21 3 56.31 3 1.06.14 3 1.11.26 3 1.13.52 3
avvik : 00.33+ 01.20+ 03.23+ 35.36+ 36.45+ 42.19+ 43.37+ 44.20+
Strekk: 03.40 3 03.37 3 06.30 4 37.34 3 05.10 2 09.43 5 05.12 2 02.26 3
avvik : 00.33+ 00.47+ 02.03+ 32.13+ 01.09+ 05.34+ 01.18+ 00.43+
4 Svein Jarl Hansen , 01.45.37 Brikke: 206349
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl.Mål
Tid : 03.47 4 09.04 4 14.24 4 1.21.34 4 1.30.21 4 1.37.19 4 1.42.53 4 1.45.37 4
avvik : 00.40+ 03.07+ 04.00+ 01.05.49+ 01.10.35+ 01.13.24+ 01.15.04+ 01.16.05+
Strekk: 03.47 4 05.17 5 05.20 2 01.07.10 4 08.47 5 06.58 3 05.34 4 02.44 4
avvik : 00.40+ 02.27+ 00.53+ 01.01.49+ 04.46+ 02.49+ 01.40+ 01.01+
5 Erling Rørlien , 01.55.45 Brikke: 195933
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl.Mål
Tid : 05.15 5 09.47 5 17.10 5 1.26.38 5 1.35.10 5 1.42.23 5 1.51.11 5 1.55.45 5
avvik : 02.08+ 03.50+ 06.46+ 01.10.53+ 01.15.24+ 01.18.28+ 01.23.22+ 01.26.13+
Strekk: 05.15 5 04.32 4 07.23 5 01.09.28 5 08.32 4 07.13 4 08.48 5 04.34 5
avvik : 02.08+ 01.42+ 02.56+ 01.04.07+ 04.31+ 03.04+ 04.54+ 02.51+
KLASSE: D13- Løype: Kort Lengde: 2010 Antall postar: 8
1 Live Finne , 00.24.11 Brikke: 195786
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 03.31 1 06.29 1 09.05 1 12.01 1 14.34 1 16.41 1 19.25 1 22.31 1 24.11 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 03.31 1 02.58 1 02.36 1 02.56 1 02.33 1 02.07 1 02.44 1 03.06 1 01.40 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
1 Ingrid Finne , 00.24.11 Brikke: 195786A
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 03.31 2 06.29 2 09.05 2 12.01 2 14.34 2 16.41 2 19.25 2 22.31 2 24.11 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 03.31 2 02.58 2 02.36 2 02.56 2 02.33 2 02.07 2 02.44 2 03.06 2 01.40 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
3 Marta Ringheim , 00.39.08 Brikke: 68040
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 04.16 3 08.53 3 12.53 3 17.22 3 20.35 3 23.58 3 29.19 3 35.16 3 39.08 3
avvik : 00.45+ 02.24+ 03.48+ 05.21+ 06.01+ 07.17+ 09.54+ 12.45+ 14.57+
Strekk: 04.16 3 04.37 4 04.00 4 04.29 3 03.13 4 03.23 3 05.21 3 05.57 4 03.52 4
avvik : 00.45+ 01.39+ 01.24+ 01.33+ 00.40+ 01.16+ 02.37+ 02.51+ 02.12+
4 Ann Merete Handegård , 00.42.59 Brikke: 211767
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 04.55 4 09.14 4 12.55 4 17.53 4 20.55 4 24.44 4 33.48 4 39.20 4 42.59 4
avvik : 01.24+ 02.45+ 03.50+ 05.52+ 06.21+ 08.03+ 14.23+ 16.49+ 18.48+
Strekk: 04.55 4 04.19 3 03.41 3 04.58 4 03.02 3 03.49 4 09.04 4 05.32 3 03.39 3
avvik : 01.24+ 01.21+ 01.05+ 02.02+ 00.29+ 01.42+ 06.20+ 02.26+ 01.59+

* Diska Bente Molland , 00.32.51 Brikke: 412148
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7,037 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 04.07 07.49 11.31 15.23 17.48 21.07 manglar 29.24 32.51
avvik : ( )
Strekk: 04.07 03.42 03.42 03.52 02.25 03.19 00.00 08.17 03.27
avvik : *****KLASSE: D12N Løype: Nybyrj Lengde: 2010 Antall postar: 8
Anna Rørlien Sandvold , 01.05.48 Brikke: 213608
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 07.40 15.07 22.57 29.34 33.16 37.58 46.52 1.00.56 1.05.48
Strekk: 07.40 07.27 07.50 06.37 03.42 04.42 08.54 14.04 04.52
Tuva Rivenes , 01.05.47 Brikke: 213758
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 07.46 15.01 22.57 29.24 33.21 38.13 46.42 1.00.58 1.05.47
Strekk: 07.46 07.15 07.56 06.27 03.57 04.52 08.29 14.16 04.49
Rannveig Elisa Een , 00.42.13 Brikke: 212320
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 03.58 09.15 12.50 16.21 22.18 25.33 34.01 39.11 42.13
Strekk: 03.58 05.17 03.35 03.31 05.57 03.15 08.28 05.10 03.02
Tone Handegård , 00.42.26 Brikke: 213635
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 03.34 08.53 12.42 15.36 22.09 25.27 33.37 38.55 42.26
Strekk: 03.34 05.19 03.49 02.54 06.33 03.18 08.10 05.18 03.31
KLASSE: H12N Løype: Nybyrj Lengde: 2010 Antall postar: 8
Sondre Andresen , 00.27.58 Brikke: 232217
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 02.30 05.57 09.06 11.40 13.44 17.01 21.02 25.41 27.58
Strekk: 02.30 03.27 03.09 02.34 02.04 03.17 04.01 04.39 02.17
Peder Andresen , 00.28.09 Brikke: 213315
Post: 1 Pl. 2 Pl. 3 Pl. 4 Pl. 5 Pl. 6 Pl. 7 Pl. 8 Pl.Mål
Tid : 02.44 06.07 09.13 11.33 13.39 17.00 21.03 25.54 28.09
Strekk: 02.44 03.23 03.06 02.20 02.06 03.21 04.03 04.51 02.15