Strekkliste:Oløp 4 på Jonstølen, 31.08.17KLASSAR

D17- H17- D15- H15- D13- H13- D12N H12N SmåtrolKLASSE: D17- Løype: Lang Lengde: 4300 Antall postar: 12
1 Kjellaug Grødem , 00.52.53 Brikke: 222555
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 06.00 2 10.01 2 14.38 1 19.29 1 26.40 1 29.54 1 32.17 1 36.02 1 40.31 1 43.29 1 47.32 1 50.52 1 52.53 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 06.00 2 04.01 2 04.37 1 04.51 1 07.11 1 03.14 2 02.23 2 03.45 1 04.29 2 02.58 1 04.03 2 03.20 1 02.01 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Marit Sandbæk , 01.08.55 Brikke: 213471
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 05.50 1 09.33 1 15.34 2 21.18 2 44.18 2 47.24 2 49.46 2 54.42 2 57.39 2 1.00.44 2 1.02.51 2 1.06.55 2 1.08.55 2
avvik : 00.10- 00.28- 00.56+ 01.49+ 17.38+ 17.30+ 17.29+ 18.40+ 17.08+ 17.15+ 15.19+ 16.03+ 16.02+
Strekk: 05.50 1 03.43 1 06.01 2 05.44 2 23.00 2 03.06 1 02.22 1 04.56 2 02.57 1 03.05 2 02.07 1 04.04 2 02.00 1
avvik : 00.10- 00.18- 01.24+ 00.53+ 15.49+ 00.08- 00.01- 01.11+ 01.32- 00.07+ 01.56- 00.44+ 00.01-
KLASSE: H17- Løype: Lang Lengde: 4300 Antall postar: 12
1 Håvard Skattum , 00.41.23 Brikke: 92484
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 03.47 1 06.51 1 10.28 2 13.42 2 19.47 1 22.24 1 24.30 1 27.50 1 32.28 1 34.48 1 36.14 1 39.41 1 41.23 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 03.47 1 03.04 2 03.37 2 03.14 1 06.05 1 02.37 2 02.06 3 03.20 3 04.38 5 02.20 3 01.26 3 03.27 3 01.42 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Svein Linga , 00.45.48 Brikke: 181793
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 04.55 4 08.37 4 12.54 3 17.24 3 23.37 3 26.41 3 29.05 3 32.33 3 35.05 2 37.28 3 38.47 2 43.57 2 45.48 2
avvik : 01.08+ 01.46+ 02.26+ 03.42+ 03.50+ 04.17+ 04.35+ 04.43+ 02.37+ 02.40+ 02.33+ 04.16+ 04.25+
Strekk: 04.55 4 03.42 4 04.17 3 04.30 3 06.13 2 03.04 4 02.24 5 03.28 4 02.32 1 02.23 4 01.19 2 05.10 5 01.51 3
avvik : 01.08+ 00.38+ 00.40+ 01.16+ 00.08+ 00.27+ 00.18+ 00.08+ 02.06- 00.03+ 00.07- 01.43+ 00.09+
3 Kjetil Dyrvik , 00.48.08 Brikke: 168530
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 04.25 3 07.07 3 10.13 1 13.35 1 23.24 2 25.37 2 27.37 2 30.23 2 35.21 3 37.00 2 44.06 4 46.25 3 48.08 3
avvik : 00.38+ 00.16+ 00.15- 00.07- 03.37+ 03.13+ 03.07+ 02.33+ 02.53+ 02.12+ 07.52+ 06.44+ 06.45+
Strekk: 04.25 3 02.42 1 03.06 1 03.22 2 09.49 7 02.13 1 02.00 2 02.46 1 04.58 6 01.39 1 07.06 7 02.19 1 01.43 2
avvik : 00.38+ 00.22- 00.31- 00.08+ 03.44+ 00.24- 00.06- 00.34- 00.20+ 00.41- 05.40+ 01.08- 00.01+
4 Bernt Heggøy , 00.48.39 Brikke: 203630
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 05.46 5 09.49 5 14.09 4 18.58 4 25.31 4 28.38 4 30.55 4 34.40 4 37.34 4 40.18 4 41.34 3 46.46 4 48.39 4
avvik : 01.59+ 02.58+ 03.41+ 05.16+ 05.44+ 06.14+ 06.25+ 06.50+ 05.06+ 05.30+ 05.20+ 07.05+ 07.16+
Strekk: 05.46 5 04.03 6 04.20 4 04.49 5 06.33 3 03.07 5 02.17 4 03.45 5 02.54 2 02.44 5 01.16 1 05.12 6 01.53 5
avvik : 01.59+ 00.59+ 00.43+ 01.35+ 00.28+ 00.30+ 00.11+ 00.25+ 01.44- 00.24+ 00.10- 01.45+ 00.11+
5 Jon Grendahl , 00.55.08 Brikke: 180725
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 04.02 2 07.06 2 22.54 7 27.45 7 35.18 7 38.19 7 40.17 7 43.34 7 46.50 7 49.04 6 50.35 6 53.16 5 55.08 5
avvik : 00.15+ 00.15+ 12.26+ 14.03+ 15.31+ 15.55+ 15.47+ 15.44+ 14.22+ 14.16+ 14.21+ 13.35+ 13.45+
Strekk: 04.02 2 03.04 3 15.48 7 04.51 6 07.33 5 03.01 3 01.58 1 03.17 2 03.16 3 02.14 2 01.31 5 02.41 2 01.52 4
avvik : 00.15+ 00.00+ 12.11+ 01.37+ 01.28+ 00.24+ 00.08- 00.03- 01.22- 00.06- 00.05+ 00.46- 00.10+
6 Harald Hatland , 00.58.11 Brikke: 203629
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 06.33 7 10.35 6 16.10 5 21.42 6 29.15 5 32.27 5 35.04 5 39.32 5 43.32 5 47.34 5 49.09 5 55.14 6 58.11 6
avvik : 02.46+ 03.44+ 05.42+ 08.00+ 09.28+ 10.03+ 10.34+ 11.42+ 11.04+ 12.46+ 12.55+ 15.33+ 16.48+
Strekk: 06.33 7 04.02 5 05.35 6 05.32 7 07.33 4 03.12 6 02.37 7 04.28 6 04.00 4 04.02 7 01.35 6 06.05 7 02.57 7
avvik : 02.46+ 00.58+ 01.58+ 02.18+ 01.28+ 00.35+ 00.31+ 01.08+ 00.38- 01.42+ 00.09+ 02.38+ 01.15+
7 Gunnar Bråten , 00.58.13 Brikke: 180711
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 05.49 6 11.48 7 17.00 6 21.36 5 30.41 6 34.02 6 36.27 6 41.28 6 46.26 6 49.35 7 51.06 7 55.57 7 58.13 7
avvik : 02.02+ 04.57+ 06.32+ 07.54+ 10.54+ 11.38+ 11.57+ 13.38+ 13.58+ 14.47+ 14.52+ 16.16+ 16.50+
Strekk: 05.49 6 05.59 7 05.12 5 04.36 4 09.05 6 03.21 7 02.25 6 05.01 7 04.58 7 03.09 6 01.31 4 04.51 4 02.16 6
avvik : 02.02+ 02.55+ 01.35+ 01.22+ 03.00+ 00.44+ 00.19+ 01.41+ 00.20+ 00.49+ 00.05+ 01.24+ 00.34+
KLASSE: D15- Løype: Mellom Lengde: 2600 Antall postar: 8
1 Trude Bråten , 00.50.18 Brikke: 68034
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 07.40 1 13.44 2 22.45 1 26.06 1 40.06 1 44.17 1 46.30 1 49.05 1 50.18 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 07.40 1 06.04 3 09.01 1 03.21 1 14.00 3 04.11 1 02.13 2 02.35 1 01.13 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ellen Astrup , 00.56.58 Brikke: 79464
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 07.59 2 13.24 1 32.00 3 37.27 2 43.48 2 48.04 2 50.40 2 54.57 2 56.58 2
avvik : 00.19+ 00.20- 09.15+ 11.21+ 03.42+ 03.47+ 04.10+ 05.52+ 06.40+
Strekk: 07.59 2 05.25 2 18.36 3 05.27 2 06.21 1 04.16 2 02.36 3 04.17 3 02.01 3
avvik : 00.19+ 00.39- 09.35+ 02.06+ 07.39- 00.05+ 00.23+ 01.42+ 00.48+
3 Ranveig Iversen , 01.03.47 Brikke: 92485
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 10.42 3 15.40 3 30.28 2 40.01 3 52.01 3 56.29 3 58.41 3 1.02.35 3 1.03.47 3
avvik : 03.02+ 01.56+ 07.43+ 13.55+ 11.55+ 12.12+ 12.11+ 13.30+ 13.29+
Strekk: 10.42 3 04.58 1 14.48 2 09.33 3 12.00 2 04.28 3 02.12 1 03.54 2 01.12 1
avvik : 03.02+ 01.06- 05.47+ 06.12+ 02.00- 00.17+ 00.01- 01.19+ 00.01-

* Diska Kristine Klette , 00.00.08 Brikke: 232255
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 00.08
avvik :
Strekk: 00.08
avvik :
* Diska Liv Rørlien , 00.57.21 Brikke: 213509
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 31.10 39.18 47.32 54.23 57.21
avvik :
Strekk: 31.10 08.08 08.14 06.51 02.58
avvik :KLASSE: H15- Løype: Mellom Lengde: 2600 Antall postar: 8
1 Svein Jarl Hansen , 00.43.55 Brikke: 206349
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 07.54 3 11.49 2 25.23 2 29.25 2 34.06 1 38.03 1 40.16 1 42.56 1 43.55 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 07.54 3 03.55 1 13.34 3 04.02 1 04.41 1 03.57 2 02.13 3 02.40 1 00.59 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Svein-Erik Heggenes , 00.45.36 Brikke: 207977
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 07.09 2 14.12 3 22.18 1 26.22 1 34.16 2 38.23 2 40.23 2 44.21 2 45.36 2
avvik : 00.45- 02.23+ 03.05- 03.03- 00.10+ 00.20+ 00.07+ 01.25+ 01.41+
Strekk: 07.09 2 07.03 4 08.06 1 04.04 2 07.54 4 04.07 3 02.00 1 03.58 4 01.15 4
avvik : 00.45- 03.08+ 05.28- 00.02+ 03.13+ 00.10+ 00.13- 01.18+ 00.16+
3 Ottar Bakketun , 00.46.34 Brikke: 402864
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 10.35 4 14.40 4 26.06 3 31.54 3 36.37 3 40.32 3 42.33 3 45.34 3 46.34 3
avvik : 02.41+ 02.51+ 00.43+ 02.29+ 02.31+ 02.29+ 02.17+ 02.38+ 02.39+
Strekk: 10.35 4 04.05 2 11.26 2 05.48 5 04.43 2 03.55 1 02.01 2 03.01 2 01.00 2
avvik : 02.41+ 00.10+ 02.08- 01.46+ 00.02+ 00.02- 00.12- 00.21+ 00.01+
4 Dag Christensen , 00.53.35 Brikke: 68037
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 06.38 1 11.08 1 31.43 4 36.14 4 41.58 4 46.27 4 48.55 4 52.21 4 53.35 4
avvik : 01.16- 00.41- 06.20+ 06.49+ 07.52+ 08.24+ 08.39+ 09.25+ 09.40+
Strekk: 06.38 1 04.30 3 20.35 5 04.31 3 05.44 3 04.29 4 02.28 4 03.26 3 01.14 3
avvik : 01.16- 00.35+ 07.01+ 00.29+ 01.03+ 00.32+ 00.15+ 00.46+ 00.15+
5 Erling Rørlien , 01.06.45 Brikke: 195933
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 10.49 5 20.13 5 35.16 5 41.01 5 49.37 5 57.00 5 1.00.41 5 1.04.47 5 1.06.45 5
avvik : 02.55+ 08.24+ 09.53+ 11.36+ 15.31+ 18.57+ 20.25+ 21.51+ 22.50+
Strekk: 10.49 5 09.24 5 15.03 4 05.45 4 08.36 5 07.23 5 03.41 5 04.06 5 01.58 5
avvik : 02.55+ 05.29+ 01.29+ 01.43+ 03.55+ 03.26+ 01.28+ 01.26+ 00.59+
KLASSE: D13- Løype: Kort Lengde: 1800 Antall postar: 6
1 Kariann Slettemark , 00.28.44 Brikke: 180865A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl.Mål
Tid : 04.55 1 10.30 2 13.16 2 17.26 2 21.25 1 26.10 1 28.44 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 04.55 1 05.35 2 02.46 2 04.10 1 03.59 1 04.45 2 02.34 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Marta Ringheim , 00.48.35 Brikke: 68040
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl.Mål
Tid : 06.47 3 13.49 3 17.44 3 30.22 3 36.39 2 45.07 2 48.35 2
avvik : 01.52+ 03.19+ 04.28+ 12.56+ 15.14+ 18.57+ 19.51+
Strekk: 06.47 3 07.02 3 03.55 3 12.38 3 06.17 2 08.28 3 03.28 3
avvik : 01.52+ 01.27+ 01.09+ 08.28+ 02.18+ 03.43+ 00.54+
3 Heidi Kolve , 00.49.45 Brikke: 213613
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl.Mål
Tid : 05.01 2 09.27 1 12.06 1 16.21 1 43.27 3 47.48 3 49.45 3
avvik : 00.06+ 01.03- 01.10- 01.05- 22.02+ 21.38+ 21.01+
Strekk: 05.01 2 04.26 1 02.39 1 04.15 2 27.06 3 04.21 1 01.57 1
avvik : 00.06+ 01.09- 00.07- 00.05+ 23.07+ 00.24- 00.37-
KLASSE: H13- Løype: Kort Lengde: 1800 Antall postar: 6
1 Johannes Slettemark , 00.27.49 Brikke: 180866A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl.Mål
Tid : 04.53 1 10.26 3 13.11 3 17.13 1 21.13 1 26.08 1 27.49 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 04.53 1 05.33 3 02.45 1 04.02 1 04.00 1 04.55 3 01.41 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Sondre Andresen , 00.28.11 Brikke: 149506A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl.Mål
Tid : 05.15 2 09.54 2 12.52 1 17.17 2 21.38 2 26.28 2 28.11 2
avvik : 00.22+ 00.32- 00.19- 00.04+ 00.25+ 00.20+ 00.22+
Strekk: 05.15 2 04.39 2 02.58 2 04.25 3 04.21 2 04.50 2 01.43 2
avvik : 00.22+ 00.54- 00.13+ 00.23+ 00.21+ 00.05- 00.02+
3 Peder Andresen , 00.29.29 Brikke: 149510A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl.Mål
Tid : 05.22 3 09.53 1 13.06 2 17.27 3 22.01 3 26.46 3 29.29 3
avvik : 00.29+ 00.33- 00.05- 00.14+ 00.48+ 00.38+ 01.40+
Strekk: 05.22 3 04.31 1 03.13 3 04.21 2 04.34 3 04.45 1 02.43 3
avvik : 00.29+ 01.02- 00.28+ 00.19+ 00.34+ 00.10- 01.02+
KLASSE: D12N Løype: Nybyrj Lengde: 1200 Antall postar: 5
Anna Rørlien Sandvold , 00.47.17 Brikke: 213608
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 06.25 11.50 18.38 28.20 38.04 47.17
Strekk: 06.25 05.25 06.48 09.42 09.44 09.13
Gerd Karin Andresen , 00.11.10 Brikke: 213315
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 01.19 02.42 04.55 07.51 09.00 11.10
Strekk: 01.19 01.23 02.13 02.56 01.09 02.10
Sara Slettemark , 00.20.55 Brikke: 180865
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 02.38 04.28 07.25 14.07 17.21 20.55
Strekk: 02.38 01.50 02.57 06.42 03.14 03.34
Oda Malen Litlere , 00.21.16 Brikke: 232157
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 03.53 06.10 10.24 15.11 18.21 21.16
Strekk: 03.53 02.17 04.14 04.47 03.10 02.55
Jenny Joanesarson , 00.45.40 Brikke: 149512
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 04.07 06.24 30.19 36.15 39.40 45.40
Strekk: 04.07 02.17 23.55 05.56 03.25 06.00
Tuva B. Landro , 00.23.48 Brikke: 232158
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 02.57 05.04 09.45 15.27 18.27 23.48
Strekk: 02.57 02.07 04.41 05.42 03.00 05.21
KLASSE: H12N Løype: Nybyrj Lengde: 1200 Antall postar: 5
Sondre Andresen , 00.10.56 Brikke: 149506
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 01.32 02.44 04.42 07.43 08.56 10.56
Strekk: 01.32 01.12 01.58 03.01 01.13 02.00
Peder Andresen , 00.11.01 Brikke: 149510
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 01.27 02.39 04.43 07.35 08.57 11.01
Strekk: 01.27 01.12 02.04 02.52 01.22 02.04
Johannes Slettemark , 00.15.34 Brikke: 180866
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 01.42 03.27 07.08 10.57 12.59 15.34
Strekk: 01.42 01.45 03.41 03.49 02.02 02.35
Samuel Slettemark , 00.16.56 Brikke: 180771
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 02.02 03.33 07.17 11.10 14.10 16.56
Strekk: 02.02 01.31 03.44 03.53 03.00 02.46
Mikkel Landro , 00.21.05 Brikke: 180710
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl.Mål
Tid : 03.42 06.00 10.15 14.56 18.18 21.05
Strekk: 03.42 02.18 04.15 04.41 03.22 02.47