Strekkliste:VM-Sprint-2017 i PrestegardsmoenKLASSAR

D17- H17- D15- H15- D13- H13- D12N H12N SmåtrolKLASSE: D17- Løype: Lang Lengde: 3000 Antall postar: 14
1 Ragne Lise Berre , 00.20.26 Brikke: 180710
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.41 1 01.35 1 02.48 1 04.53 1 05.30 1 06.31 1 07.50 1 09.21 1 12.22 1 13.08 1 15.39 1 18.01 1 19.04 1 19.57 1 20.26 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 00.41 1 00.54 1 01.13 1 02.05 1 00.37 1 01.01 1 01.19 1 01.31 1 03.01 1 00.46 1 02.31 1 02.22 1 01.03 1 00.53 1 00.29 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Marit Sandbæk , 00.29.11 Brikke: 213471
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.44 3 01.42 2 03.15 2 05.36 2 06.40 2 07.47 2 10.02 2 12.27 2 17.50 2 19.30 2 22.56 2 26.35 2 27.39 2 28.33 2 29.11 2
avvik : 00.03+ 00.07+ 00.27+ 00.43+ 01.10+ 01.16+ 02.12+ 03.06+ 05.28+ 06.22+ 07.17+ 08.34+ 08.35+ 08.36+ 08.45+
Strekk: 00.44 3 00.58 2 01.33 2 02.21 2 01.04 3 01.07 2 02.15 3 02.25 2 05.23 2 01.40 3 03.26 3 03.39 2 01.04 2 00.54 2 00.38 2
avvik : 00.03+ 00.04+ 00.20+ 00.16+ 00.27+ 00.06+ 00.56+ 00.54+ 02.22+ 00.54+ 00.55+ 01.17+ 00.01+ 00.01+ 00.09+
3 Anja Dyrkolboten , 00.35.13 Brikke: 89664
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.43 2 01.43 3 03.31 3 07.35 3 08.26 3 10.24 3 12.36 3 16.06 3 21.54 3 23.27 3 26.52 3 31.53 3 33.23 3 34.28 3 35.13 3
avvik : 00.02+ 00.08+ 00.43+ 02.42+ 02.56+ 03.53+ 04.46+ 06.45+ 09.32+ 10.19+ 11.13+ 13.52+ 14.19+ 14.31+ 14.47+
Strekk: 00.43 2 01.00 3 01.48 3 04.04 3 00.51 2 01.58 3 02.12 2 03.30 3 05.48 3 01.33 2 03.25 2 05.01 3 01.30 3 01.05 3 00.45 3
avvik : 00.02+ 00.06+ 00.35+ 01.59+ 00.14+ 00.57+ 00.53+ 01.59+ 02.47+ 00.47+ 00.54+ 02.39+ 00.27+ 00.12+ 00.16+
KLASSE: H17- Løype: Lang Lengde: 3000 Antall postar: 14
1 Kjetil Dyrvik , 00.18.18 Brikke: 168530
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.35 2 01.27 2 02.47 2 04.28 2 05.01 1 05.56 1 07.44 2 09.17 2 11.43 1 12.29 1 14.32 1 16.25 1 17.12 1 17.50 1 18.18 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 00.35 2 00.52 2 01.20 2 01.41 1 00.33 1 00.55 1 01.48 5 01.33 2 02.26 1 00.46 1 02.03 1 01.53 1 00.47 1 00.38 1 00.28 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ottar Fjose , 00.23.36 Brikke: 184065
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.33 1 01.17 1 02.31 1 04.15 1 05.11 2 06.30 2 07.36 1 09.07 1 14.27 2 15.34 2 17.52 2 21.32 2 22.21 2 23.06 2 23.36 2
avvik : 00.02- 00.10- 00.16- 00.13- 00.10+ 00.34+ 00.08- 00.10- 02.44+ 03.05+ 03.20+ 05.07+ 05.09+ 05.16+ 05.18+
Strekk: 00.33 1 00.44 1 01.14 1 01.44 2 00.56 4 01.19 5 01.06 1 01.31 1 05.20 5 01.07 5 02.18 2 03.40 5 00.49 2 00.45 2 00.30 2
avvik : 00.02- 00.08- 00.06- 00.03+ 00.23+ 00.24+ 00.42- 00.02- 02.54+ 00.21+ 00.15+ 01.47+ 00.02+ 00.07+ 00.02+
3 Svein Linga , 00.24.10 Brikke: 181793
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.46 3 01.41 3 03.05 3 05.17 3 06.19 3 07.26 3 08.56 3 10.48 3 14.49 3 15.54 3 19.05 3 21.37 3 22.41 3 23.36 3 24.10 3
avvik : 00.11+ 00.14+ 00.18+ 00.49+ 01.18+ 01.30+ 01.12+ 01.31+ 03.06+ 03.25+ 04.33+ 05.12+ 05.29+ 05.46+ 05.52+
Strekk: 00.46 3 00.55 3 01.24 3 02.12 4 01.02 5 01.07 2 01.30 3 01.52 3 04.01 3 01.05 4 03.11 5 02.32 3 01.04 4 00.55 4 00.34 4
avvik : 00.11+ 00.03+ 00.04+ 00.31+ 00.29+ 00.12+ 00.18- 00.19+ 01.35+ 00.19+ 01.08+ 00.39+ 00.17+ 00.17+ 00.06+
4 Norvald Fretheim , 00.25.22 Brikke: 203631
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 02.46 5 03.46 5 05.10 5 06.57 4 07.48 4 08.57 4 10.44 4 13.00 4 17.11 4 18.01 4 20.35 4 23.05 4 24.05 4 24.50 4 25.22 4
avvik : 02.11+ 02.19+ 02.23+ 02.29+ 02.47+ 03.01+ 03.00+ 03.43+ 05.28+ 05.32+ 06.03+ 06.40+ 06.53+ 07.00+ 07.04+
Strekk: 02.46 5 01.00 4 01.24 4 01.47 3 00.51 3 01.09 4 01.47 4 02.16 4 04.11 4 00.50 2 02.34 3 02.30 2 01.00 3 00.45 3 00.32 3
avvik : 02.11+ 00.08+ 00.04+ 00.06+ 00.18+ 00.14+ 00.01- 00.43+ 01.45+ 00.04+ 00.31+ 00.37+ 00.13+ 00.07+ 00.04+
5 Gunnar Bråten , 00.27.21 Brikke: 180711
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 01.47 4 03.23 4 05.04 4 07.34 5 08.19 5 09.27 5 10.47 5 13.34 5 17.16 5 18.15 5 21.19 5 24.41 5 25.48 5 26.45 5 27.21 5
avvik : 01.12+ 01.56+ 02.17+ 03.06+ 03.18+ 03.31+ 03.03+ 04.17+ 05.33+ 05.46+ 06.47+ 08.16+ 08.36+ 08.55+ 09.03+
Strekk: 01.47 4 01.36 5 01.41 5 02.30 5 00.45 2 01.08 3 01.20 2 02.47 5 03.42 2 00.59 3 03.04 4 03.22 4 01.07 5 00.57 5 00.36 5
avvik : 01.12+ 00.44+ 00.21+ 00.49+ 00.12+ 00.13+ 00.28- 01.14+ 01.16+ 00.13+ 01.01+ 01.29+ 00.20+ 00.19+ 00.08+
KLASSE: D15- Løype: Mellom Lengde: 2000 Antall postar: 12
1 Eli Mokleiv , 00.21.38 Brikke: 153989
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 01.45 5 02.52 4 04.09 3 06.06 3 07.56 2 10.23 1 14.52 1 16.11 1 17.31 1 18.47 1 19.51 1 21.08 1 21.38 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 01.45 5 01.07 4 01.17 1 01.57 1 01.50 1 02.27 2 04.29 4 01.19 1 01.20 1 01.16 1 01.04 1 01.17 4 00.30 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Bente Molland , 00.24.49 Brikke: 412148
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 00.39 1 01.42 1 03.38 2 05.51 2 07.53 1 11.02 2 15.36 2 17.25 2 19.43 2 21.23 2 22.51 2 24.01 2 24.49 2
avvik : 01.06- 01.10- 00.31- 00.15- 00.03- 00.39+ 00.44+ 01.14+ 02.12+ 02.36+ 03.00+ 02.53+ 03.11+
Strekk: 00.39 1 01.03 2 01.56 3 02.13 2 02.02 2 03.09 4 04.34 5 01.49 3 02.18 4 01.40 3 01.28 4 01.10 3 00.48 3
avvik : 01.06- 00.04- 00.39+ 00.16+ 00.12+ 00.42+ 00.05+ 00.30+ 00.58+ 00.24+ 00.24+ 00.07- 00.18+
3 Ranveig Iversen , 00.26.10 Brikke: 92485
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 00.44 2 01.47 2 03.20 1 05.48 1 13.13 4 15.27 4 17.31 4 19.00 3 20.35 3 23.20 3 24.27 3 25.19 3 26.10 3
avvik : 01.01- 01.05- 00.49- 00.18- 05.17+ 05.04+ 02.39+ 02.49+ 03.04+ 04.33+ 04.36+ 04.11+ 04.32+
Strekk: 00.44 2 01.03 3 01.33 2 02.28 4 07.25 5 02.14 1 02.04 1 01.29 2 01.35 2 02.45 5 01.07 2 00.52 1 00.51 4
avvik : 01.01- 00.04- 00.16+ 00.31+ 05.35+ 00.13- 02.25- 00.10+ 00.15+ 01.29+ 00.03+ 00.25- 00.21+
4 Trude Bråten , 00.33.35 Brikke: 68034
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 01.04 3 02.06 3 05.32 4 07.59 4 11.49 3 14.31 3 17.02 3 27.13 4 29.04 4 30.34 4 31.56 4 32.55 4 33.35 4
avvik : 00.41- 00.46- 01.23+ 01.53+ 03.53+ 04.08+ 02.10+ 11.02+ 11.33+ 11.47+ 12.05+ 11.47+ 11.57+
Strekk: 01.04 3 01.02 1 03.26 5 02.27 3 03.50 4 02.42 3 02.31 2 10.11 5 01.51 3 01.30 2 01.22 3 00.59 2 00.40 2
avvik : 00.41- 00.05- 02.09+ 00.30+ 02.00+ 00.15+ 01.58- 08.52+ 00.31+ 00.14+ 00.18+ 00.18- 00.10+
5 Marianne Bakketun , 00.38.52 Brikke: 480210
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 01.10 4 03.08 5 06.11 5 10.35 5 13.34 5 21.20 5 25.02 5 28.31 5 30.56 5 33.26 5 35.42 5 37.31 5 38.52 5
avvik : 00.35- 00.16+ 02.02+ 04.29+ 05.38+ 10.57+ 10.10+ 12.20+ 13.25+ 14.39+ 15.51+ 16.23+ 17.14+
Strekk: 01.10 4 01.58 5 03.03 4 04.24 5 02.59 3 07.46 5 03.42 3 03.29 4 02.25 5 02.30 4 02.16 5 01.49 5 01.21 5
avvik : 00.35- 00.51+ 01.46+ 02.27+ 01.09+ 05.19+ 00.47- 02.10+ 01.05+ 01.14+ 01.12+ 00.32+ 00.51+
KLASSE: H15- Løype: Mellom Lengde: 2000 Antall postar: 12
1 Ottar Bakketun , 00.24.41 Brikke: 402864
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 00.42 2 03.10 3 05.04 3 07.56 3 10.18 2 12.34 2 15.26 2 17.39 2 19.26 1 21.21 1 22.44 1 24.04 1 24.41 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 00.42 2 02.28 3 01.54 2 02.52 3 02.22 2 02.16 2 02.52 2 02.13 1 01.47 1 01.55 2 01.23 1 01.20 2 00.37 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Knut Skiple , 00.24.51 Brikke: 193105
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 00.41 1 01.47 1 03.24 1 05.11 1 07.03 1 09.10 1 11.19 1 17.14 1 19.50 2 21.28 2 22.51 2 24.06 2 24.51 2
avvik : 00.01- 01.23- 01.40- 02.45- 03.15- 03.24- 04.07- 00.25- 00.24+ 00.07+ 00.07+ 00.02+ 00.10+
Strekk: 00.41 1 01.06 1 01.37 1 01.47 1 01.52 1 02.07 1 02.09 1 05.55 3 02.36 3 01.38 1 01.23 2 01.15 1 00.45 2
avvik : 00.01- 01.22- 00.17- 01.05- 00.30- 00.09- 00.43- 03.42+ 00.49+ 00.17- 00.00+ 00.05- 00.08+
3 Erling Rørlien , 00.31.19 Brikke: 195933
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 01.44 3 03.07 2 05.03 2 07.53 2 10.33 3 13.19 3 20.28 3 23.04 3 25.02 3 27.06 3 28.51 3 30.24 3 31.19 3
avvik : 01.02+ 00.03- 00.01- 00.03- 00.15+ 00.45+ 05.02+ 05.25+ 05.36+ 05.45+ 06.07+ 06.20+ 06.38+
Strekk: 01.44 3 01.23 2 01.56 3 02.50 2 02.40 3 02.46 3 07.09 3 02.36 2 01.58 2 02.04 3 01.45 3 01.33 3 00.55 3
avvik : 01.02+ 01.05- 00.02+ 00.02- 00.18+ 00.30+ 04.17+ 00.23+ 00.11+ 00.09+ 00.22+ 00.13+ 00.18+
KLASSE: D13- Løype: Kort Lengde: 1300 Antall postar: 10
1 Kariann Slettemark , 00.11.37 Brikke: 149516A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 00.58 1 01.29 1 02.08 1 03.15 2 05.51 2 06.44 1 07.16 1 08.40 1 09.22 1 10.44 1 11.37 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 00.58 1 00.31 1 00.39 1 01.07 5 02.36 3 00.53 1 00.32 1 01.24 1 00.42 1 01.22 3 00.53 4
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Rannveig Elisa Een , 00.13.36 Brikke: 212320
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 00.59 2 01.46 2 02.52 3 03.27 3 00.00 1 08.08 2 08.52 3 10.48 2 11.38 2 12.55 2 13.36 2
avvik : 00.01+ 00.17+ 00.44+ 00.12+ 05.51- 01.24+ 01.36+ 02.08+ 02.16+ 02.11+ 01.59+
Strekk: 00.59 2 00.47 2 01.06 4 00.35 2 00.00 1 04.41 6 00.44 4 01.56 3 00.50 3 01.17 1 00.41 1
avvik : 00.01+ 00.16+ 00.27+ 00.32- 02.36- 03.48+ 00.12+ 00.32+ 00.08+ 00.05- 00.12-
3 Tone Handegård , 00.13.50 Brikke: 213635
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 01.04 3 01.51 3 02.47 2 03.32 4 06.36 3 08.12 3 08.51 2 10.54 3 11.42 3 13.01 3 13.50 3
avvik : 00.06+ 00.22+ 00.39+ 00.17+ 00.45+ 01.28+ 01.35+ 02.14+ 02.20+ 02.17+ 02.13+
Strekk: 01.04 3 00.47 3 00.56 3 00.45 3 03.04 4 01.36 3 00.39 3 02.03 4 00.48 2 01.19 2 00.49 2
avvik : 00.06+ 00.16+ 00.17+ 00.22- 00.28+ 00.43+ 00.07+ 00.39+ 00.06+ 00.03- 00.04-
4 Ann Merete Handegård , 00.15.00 Brikke: 211767
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 01.25 4 02.20 4 03.08 4 05.40 6 07.57 4 09.08 4 09.47 4 11.41 4 12.32 4 14.09 4 15.00 4
avvik : 00.27+ 00.51+ 01.00+ 02.25+ 02.06+ 02.24+ 02.31+ 03.01+ 03.10+ 03.25+ 03.23+
Strekk: 01.25 4 00.55 4 00.48 2 02.32 6 02.17 2 01.11 2 00.39 2 01.54 2 00.51 4 01.37 5 00.51 3
avvik : 00.27+ 00.24+ 00.09+ 01.25+ 00.19- 00.18+ 00.07+ 00.30+ 00.09+ 00.15+ 00.02-
5 Kristense Lindland , 00.18.44 Brikke: 149512
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 01.36 6 02.46 5 04.18 5 05.22 5 09.41 5 11.33 6 12.47 6 14.57 6 16.07 5 17.45 6 18.44 5
avvik : 00.38+ 01.17+ 02.10+ 02.07+ 03.50+ 04.49+ 05.31+ 06.17+ 06.45+ 07.01+ 07.07+
Strekk: 01.36 6 01.10 5 01.32 5 01.04 4 04.19 5 01.52 5 01.14 6 02.10 5 01.10 5 01.38 6 00.59 5
avvik : 00.38+ 00.39+ 00.53+ 00.03- 01.43+ 00.59+ 00.42+ 00.46+ 00.28+ 00.16+ 00.06+
6 Mina Lindland , 00.18.45 Brikke: 149513
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 01.34 5 02.47 6 04.20 6 00.00 1 09.43 6 11.33 5 12.44 5 14.56 5 16.09 6 17.42 5 18.45 6
avvik : 00.36+ 01.18+ 02.12+ 03.15- 03.52+ 04.49+ 05.28+ 06.16+ 06.47+ 06.58+ 07.08+
Strekk: 01.34 5 01.13 6 01.33 6 00.00 1 05.23 6 01.50 4 01.11 5 02.12 6 01.13 6 01.33 4 01.03 6
avvik : 00.36+ 00.42+ 00.54+ 01.07- 02.47+ 00.57+ 00.39+ 00.48+ 00.31+ 00.11+ 00.10+
KLASSE: H13- Løype: Kort Lengde: 1300 Antall postar: 10
1 Sondre Andresen , 00.13.53 Brikke: 149518
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 00.59 2 01.37 2 02.17 2 06.18 2 08.34 2 09.43 2 10.39 2 11.54 2 12.34 2 13.14 1 13.53 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 00.59 2 00.38 2 00.40 2 04.01 1 02.16 1 01.09 1 00.56 1 01.15 1 00.40 2 00.40 1 00.39 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
1 Peder Andresen , 00.13.53 Brikke: 213315B
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 00.58 1 01.33 1 02.12 1 06.13 1 08.30 1 09.39 1 10.35 1 11.50 1 12.29 1 13.23 2 13.53 2
avvik : 00.01- 00.04- 00.05- 00.05- 00.04- 00.04- 00.04- 00.04- 00.05- 00.09+ 00.00+
Strekk: 00.58 1 00.35 1 00.39 1 04.01 2 02.17 2 01.09 2 00.56 2 01.15 2 00.39 1 00.54 2 00.30 1
avvik : 00.01- 00.03- 00.01- 00.00+ 00.01+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.01- 00.14+ 00.09-
KLASSE: D12N Løype: Nybyrj Lengde: 900 Antall postar: 8
Jenny Joanesarson , 00.14.41 Brikke: 149506
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 00.54 04.11 04.55 07.13 09.31 11.33 12.33 13.37 14.41
Strekk: 00.54 03.17 00.44 02.18 02.18 02.02 01.00 01.04 01.04
Tuva Landro , 00.14.43 Brikke: 149509
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 00.56 04.00 04.59 07.07 09.51 11.13 12.36 13.33 14.43
Strekk: 00.56 03.04 00.59 02.08 02.44 01.22 01.23 00.57 01.10
Sara Slettemark , 00.10.49 Brikke: 149516
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 00.26 01.31 02.32 03.58 05.37 06.50 08.04 10.03 10.49
Strekk: 00.26 01.05 01.01 01.26 01.39 01.13 01.14 01.59 00.46
KLASSE: H12N Løype: Nybyrj Lengde: 900 Antall postar: 8
Sondre Andresen , 00.06.32 Brikke: 149510
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 00.14 00.58 01.34 02.14 03.25 04.32 05.16 06.05 06.32
Strekk: 00.14 00.44 00.36 00.40 01.11 01.07 00.44 00.49 00.27
Peder Andresen , 00.06.05 Brikke: 213315A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 00.15 00.59 01.37 02.13 03.28 03.57 04.53 05.35 06.05
Strekk: 00.15 00.44 00.38 00.36 01.15 00.29 00.56 00.42 00.30
Olav Fjose , 00.05.15 Brikke: 180809
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 00.13 00.53 01.29 01.59 02.47 03.18 04.07 04.43 05.15
Strekk: 00.13 00.40 00.36 00.30 00.48 00.31 00.49 00.36 00.32
Samuel Slettemark , 00.10.39 Brikke: 149517
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl.Mål
Tid : 00.18 01.25 02.24 03.50 05.23 06.40 07.48 09.48 10.39
Strekk: 00.18 01.07 00.59 01.26 01.33 01.17 01.08 02.00 00.51