Strekkliste:VM-Sprint-2017 i PrestegardsmoenLØYPER

Lang Mellom Kort NybyrjLOYPE: Lang Lengde: 3000 Antall postar: 14
1 Kjetil Dyrvik , 00.18.18 Brikke: 168530
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.35 2 01.27 2 02.47 2 04.28 2 05.01 1 05.56 1 07.44 2 09.17 2 11.43 1 12.29 1 14.32 1 16.25 1 17.12 1 17.50 1 18.18 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 00.35 2 00.52 2 01.20 3 01.41 1 00.33 1 00.55 1 01.48 6 01.33 3 02.26 1 00.46 2 02.03 1 01.53 1 00.47 1 00.38 1 00.28 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ragne Lise Berre , 00.20.26 Brikke: 180710
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.41 3 01.35 3 02.48 3 04.53 3 05.30 3 06.31 3 07.50 3 09.21 3 12.22 2 13.08 2 15.39 2 18.01 2 19.04 2 19.57 2 20.26 2
avvik : 00.06+ 00.08+ 00.01+ 00.25+ 00.29+ 00.35+ 00.06+ 00.04+ 00.39+ 00.39+ 01.07+ 01.36+ 01.52+ 02.07+ 02.08+
Strekk: 00.41 3 00.54 3 01.13 1 02.05 4 00.37 2 01.01 2 01.19 2 01.31 1 03.01 2 00.46 1 02.31 3 02.22 2 01.03 4 00.53 4 00.29 2
avvik : 00.06+ 00.02+ 00.07- 00.24+ 00.04+ 00.06+ 00.29- 00.02- 00.35+ 00.00+ 00.28+ 00.29+ 00.16+ 00.15+ 00.01+
3 Ottar Fjose , 00.23.36 Brikke: 184065
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.33 1 01.17 1 02.31 1 04.15 1 05.11 2 06.30 2 07.36 1 09.07 1 14.27 3 15.34 3 17.52 3 21.32 3 22.21 3 23.06 3 23.36 3
avvik : 00.02- 00.10- 00.16- 00.13- 00.10+ 00.34+ 00.08- 00.10- 02.44+ 03.05+ 03.20+ 05.07+ 05.09+ 05.16+ 05.18+
Strekk: 00.33 1 00.44 1 01.14 2 01.44 2 00.56 6 01.19 7 01.06 1 01.31 2 05.20 6 01.07 6 02.18 2 03.40 7 00.49 2 00.45 2 00.30 3
avvik : 00.02- 00.08- 00.06- 00.03+ 00.23+ 00.24+ 00.42- 00.02- 02.54+ 00.21+ 00.15+ 01.47+ 00.02+ 00.07+ 00.02+
4 Svein Linga , 00.24.10 Brikke: 181793
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.46 6 01.41 4 03.05 4 05.17 4 06.19 4 07.26 4 08.56 4 10.48 4 14.49 4 15.54 4 19.05 4 21.37 4 22.41 4 23.36 4 24.10 4
avvik : 00.11+ 00.14+ 00.18+ 00.49+ 01.18+ 01.30+ 01.12+ 01.31+ 03.06+ 03.25+ 04.33+ 05.12+ 05.29+ 05.46+ 05.52+
Strekk: 00.46 6 00.55 4 01.24 4 02.12 5 01.02 7 01.07 3 01.30 4 01.52 4 04.01 4 01.05 5 03.11 6 02.32 4 01.04 5 00.55 6 00.34 5
avvik : 00.11+ 00.03+ 00.04+ 00.31+ 00.29+ 00.12+ 00.18- 00.19+ 01.35+ 00.19+ 01.08+ 00.39+ 00.17+ 00.17+ 00.06+
5 Norvald Fretheim , 00.25.22 Brikke: 203631
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 02.46 8 03.46 8 05.10 8 06.57 6 07.48 6 08.57 6 10.44 6 13.00 6 17.11 5 18.01 5 20.35 5 23.05 5 24.05 5 24.50 5 25.22 5
avvik : 02.11+ 02.19+ 02.23+ 02.29+ 02.47+ 03.01+ 03.00+ 03.43+ 05.28+ 05.32+ 06.03+ 06.40+ 06.53+ 07.00+ 07.04+
Strekk: 02.46 8 01.00 7 01.24 5 01.47 3 00.51 5 01.09 6 01.47 5 02.16 5 04.11 5 00.50 3 02.34 4 02.30 3 01.00 3 00.45 3 00.32 4
avvik : 02.11+ 00.08+ 00.04+ 00.06+ 00.18+ 00.14+ 00.01- 00.43+ 01.45+ 00.04+ 00.31+ 00.37+ 00.13+ 00.07+ 00.04+
6 Gunnar Bråten , 00.27.21 Brikke: 180711
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 01.47 7 03.23 7 05.04 7 07.34 7 08.19 7 09.27 7 10.47 7 13.34 7 17.16 6 18.15 6 21.19 6 24.41 6 25.48 6 26.45 6 27.21 6
avvik : 01.12+ 01.56+ 02.17+ 03.06+ 03.18+ 03.31+ 03.03+ 04.17+ 05.33+ 05.46+ 06.47+ 08.16+ 08.36+ 08.55+ 09.03+
Strekk: 01.47 7 01.36 8 01.41 7 02.30 7 00.45 3 01.08 5 01.20 3 02.47 7 03.42 3 00.59 4 03.04 5 03.22 5 01.07 7 00.57 7 00.36 6
avvik : 01.12+ 00.44+ 00.21+ 00.49+ 00.12+ 00.13+ 00.28- 01.14+ 01.16+ 00.13+ 01.01+ 01.29+ 00.20+ 00.19+ 00.08+
7 Marit Sandbæk , 00.29.11 Brikke: 213471
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.44 5 01.42 5 03.15 5 05.36 5 06.40 5 07.47 5 10.02 5 12.27 5 17.50 7 19.30 7 22.56 7 26.35 7 27.39 7 28.33 7 29.11 7
avvik : 00.09+ 00.15+ 00.28+ 01.08+ 01.39+ 01.51+ 02.18+ 03.10+ 06.07+ 07.01+ 08.24+ 10.10+ 10.27+ 10.43+ 10.53+
Strekk: 00.44 5 00.58 5 01.33 6 02.21 6 01.04 8 01.07 4 02.15 8 02.25 6 05.23 7 01.40 8 03.26 8 03.39 6 01.04 6 00.54 5 00.38 7
avvik : 00.09+ 00.06+ 00.13+ 00.40+ 00.31+ 00.12+ 00.27+ 00.52+ 02.57+ 00.54+ 01.23+ 01.46+ 00.17+ 00.16+ 00.10+
8 Anja Dyrkolboten , 00.35.13 Brikke: 89664
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl. Post: 14 Pl.Mål
Tid : 00.43 4 01.43 6 03.31 6 07.35 8 08.26 8 10.24 8 12.36 8 16.06 8 21.54 8 23.27 8 26.52 8 31.53 8 33.23 8 34.28 8 35.13 8
avvik : 00.08+ 00.16+ 00.44+ 03.07+ 03.25+ 04.28+ 04.52+ 06.49+ 10.11+ 10.58+ 12.20+ 15.28+ 16.11+ 16.38+ 16.55+
Strekk: 00.43 4 01.00 6 01.48 8 04.04 8 00.51 4 01.58 8 02.12 7 03.30 8 05.48 8 01.33 7 03.25 7 05.01 8 01.30 8 01.05 8 00.45 8
avvik : 00.08+ 00.08+ 00.28+ 02.23+ 00.18+ 01.03+ 00.24+ 01.57+ 03.22+ 00.47+ 01.22+ 03.08+ 00.43+ 00.27+ 00.17+LOYPE: Mellom Lengde: 2000 Antall postar: 12
1 Eli Mokleiv , 00.21.38 Brikke: 153989
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 01.45 8 02.52 5 04.09 4 06.06 4 07.56 3 10.23 2 14.52 2 16.11 1 17.31 1 18.47 1 19.51 1 21.08 1 21.38 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 01.45 8 01.07 5 01.17 1 01.57 2 01.50 1 02.27 4 04.29 6 01.19 1 01.20 1 01.16 1 01.04 1 01.17 5 00.30 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Ottar Bakketun , 00.24.41 Brikke: 402864
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 00.42 3 03.10 8 05.04 6 07.56 6 10.18 4 12.34 4 15.26 3 17.39 4 19.26 2 21.21 2 22.44 2 24.04 3 24.41 2
avvik : 01.03- 00.18+ 00.55+ 01.50+ 02.22+ 02.11+ 00.34+ 01.28+ 01.55+ 02.34+ 02.53+ 02.56+ 03.03+
Strekk: 00.42 3 02.28 8 01.54 4 02.52 7 02.22 4 02.16 3 02.52 4 02.13 4 01.47 3 01.55 5 01.23 4 01.20 6 00.37 2
avvik : 01.03- 01.21+ 00.37+ 00.55+ 00.32+ 00.11- 01.37- 00.54+ 00.27+ 00.39+ 00.19+ 00.03+ 00.07+
3 Bente Molland , 00.24.49 Brikke: 412148
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 00.39 1 01.42 1 03.38 3 05.51 3 07.53 2 11.02 3 15.36 4 17.25 3 19.43 3 21.23 3 22.51 3 24.01 2 24.49 3
avvik : 01.06- 01.10- 00.31- 00.15- 00.03- 00.39+ 00.44+ 01.14+ 02.12+ 02.36+ 03.00+ 02.53+ 03.11+
Strekk: 00.39 1 01.03 2 01.56 6 02.13 3 02.02 3 03.09 7 04.34 7 01.49 3 02.18 6 01.40 4 01.28 6 01.10 3 00.48 5
avvik : 01.06- 00.04- 00.39+ 00.16+ 00.12+ 00.42+ 00.05+ 00.30+ 00.58+ 00.24+ 00.24+ 00.07- 00.18+
4 Knut Skiple , 00.24.51 Brikke: 193105
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 00.41 2 01.47 3 03.24 2 05.11 1 07.03 1 09.10 1 11.19 1 17.14 2 19.50 4 21.28 4 22.51 4 24.06 4 24.51 4
avvik : 01.04- 01.05- 00.45- 00.55- 00.53- 01.13- 03.33- 01.03+ 02.19+ 02.41+ 03.00+ 02.58+ 03.13+
Strekk: 00.41 2 01.06 4 01.37 3 01.47 1 01.52 2 02.07 1 02.09 2 05.55 7 02.36 8 01.38 3 01.23 5 01.15 4 00.45 4
avvik : 01.04- 00.01- 00.20+ 00.10- 00.02+ 00.20- 02.20- 04.36+ 01.16+ 00.22+ 00.19+ 00.02- 00.15+
5 Ranveig Iversen , 00.26.10 Brikke: 92485
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 00.44 4 01.47 2 03.20 1 05.48 2 13.13 7 15.27 7 17.31 6 19.00 5 20.35 5 23.20 5 24.27 5 25.19 5 26.10 5
avvik : 01.01- 01.05- 00.49- 00.18- 05.17+ 05.04+ 02.39+ 02.49+ 03.04+ 04.33+ 04.36+ 04.11+ 04.32+
Strekk: 00.44 4 01.03 3 01.33 2 02.28 5 07.25 8 02.14 2 02.04 1 01.29 2 01.35 2 02.45 8 01.07 2 00.52 1 00.51 6
avvik : 01.01- 00.04- 00.16+ 00.31+ 05.35+ 00.13- 02.25- 00.10+ 00.15+ 01.29+ 00.03+ 00.25- 00.21+
6 Erling Rørlien , 00.31.19 Brikke: 195933
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 01.44 7 03.07 6 05.03 5 07.53 5 10.33 5 13.19 5 20.28 7 23.04 6 25.02 6 27.06 6 28.51 6 30.24 6 31.19 6
avvik : 00.01- 00.15+ 00.54+ 01.47+ 02.37+ 02.56+ 05.36+ 06.53+ 07.31+ 08.19+ 09.00+ 09.16+ 09.41+
Strekk: 01.44 7 01.23 6 01.56 5 02.50 6 02.40 5 02.46 6 07.09 8 02.36 5 01.58 5 02.04 6 01.45 7 01.33 7 00.55 7
avvik : 00.01- 00.16+ 00.39+ 00.53+ 00.50+ 00.19+ 02.40+ 01.17+ 00.38+ 00.48+ 00.41+ 00.16+ 00.25+
7 Trude Bråten , 00.33.35 Brikke: 68034
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 01.04 5 02.06 4 05.32 7 07.59 7 11.49 6 14.31 6 17.02 5 27.13 7 29.04 7 30.34 7 31.56 7 32.55 7 33.35 7
avvik : 00.41- 00.46- 01.23+ 01.53+ 03.53+ 04.08+ 02.10+ 11.02+ 11.33+ 11.47+ 12.05+ 11.47+ 11.57+
Strekk: 01.04 5 01.02 1 03.26 8 02.27 4 03.50 7 02.42 5 02.31 3 10.11 8 01.51 4 01.30 2 01.22 3 00.59 2 00.40 3
avvik : 00.41- 00.05- 02.09+ 00.30+ 02.00+ 00.15+ 01.58- 08.52+ 00.31+ 00.14+ 00.18+ 00.18- 00.10+
8 Marianne Bakketun , 00.38.52 Brikke: 480210
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl.Mål
Tid : 01.10 6 03.08 7 06.11 8 10.35 8 13.34 8 21.20 8 25.02 8 28.31 8 30.56 8 33.26 8 35.42 8 37.31 8 38.52 8
avvik : 00.35- 00.16+ 02.02+ 04.29+ 05.38+ 10.57+ 10.10+ 12.20+ 13.25+ 14.39+ 15.51+ 16.23+ 17.14+
Strekk: 01.10 6 01.58 7 03.03 7 04.24 8 02.59 6 07.46 8 03.42 5 03.29 6 02.25 7 02.30 7 02.16 8 01.49 8 01.21 8
avvik : 00.35- 00.51+ 01.46+ 02.27+ 01.09+ 05.19+ 00.47- 02.10+ 01.05+ 01.14+ 01.12+ 00.32+ 00.51+LOYPE: Kort Lengde: 1300 Antall postar: 10
1 Kariann Slettemark , 00.11.37 Brikke: 149516A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 00.58 2 01.29 1 02.08 1 03.15 2 05.51 2 06.44 1 07.16 1 08.40 1 09.22 1 10.44 1 11.37 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 00.58 2 00.31 1 00.39 2 01.07 5 02.36 5 00.53 1 00.32 1 01.24 3 00.42 3 01.22 5 00.53 6
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Rannveig Elisa Een , 00.13.36 Brikke: 212320
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 00.59 4 01.46 4 02.52 5 03.27 3 00.00 1 08.08 2 08.52 3 10.48 2 11.38 2 12.55 2 13.36 2
avvik : 00.01+ 00.17+ 00.44+ 00.12+ 05.51- 01.24+ 01.36+ 02.08+ 02.16+ 02.11+ 01.59+
Strekk: 00.59 4 00.47 4 01.06 6 00.35 2 00.00 1 04.41 8 00.44 4 01.56 5 00.50 5 01.17 3 00.41 3
avvik : 00.01+ 00.16+ 00.27+ 00.32- 02.36- 03.48+ 00.12+ 00.32+ 00.08+ 00.05- 00.12-
3 Tone Handegård , 00.13.50 Brikke: 213635
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 01.04 5 01.51 5 02.47 4 03.32 4 06.36 3 08.12 3 08.51 2 10.54 3 11.42 3 13.01 3 13.50 3
avvik : 00.06+ 00.22+ 00.39+ 00.17+ 00.45+ 01.28+ 01.35+ 02.14+ 02.20+ 02.17+ 02.13+
Strekk: 01.04 5 00.47 5 00.56 5 00.45 3 03.04 6 01.36 5 00.39 3 02.03 6 00.48 4 01.19 4 00.49 4
avvik : 00.06+ 00.16+ 00.17+ 00.22- 00.28+ 00.43+ 00.07+ 00.39+ 00.06+ 00.03- 00.04-
4 Sondre Andresen , 00.13.53 Brikke: 149518
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 00.59 3 01.37 3 02.17 3 06.18 8 08.34 6 09.43 6 10.39 6 11.54 6 12.34 6 13.14 4 13.53 4
avvik : 00.01+ 00.08+ 00.09+ 03.03+ 02.43+ 02.59+ 03.23+ 03.14+ 03.12+ 02.30+ 02.16+
Strekk: 00.59 3 00.38 3 00.40 3 04.01 7 02.16 2 01.09 2 00.56 5 01.15 1 00.40 2 00.40 1 00.39 2
avvik : 00.01+ 00.07+ 00.01+ 02.54+ 00.20- 00.16+ 00.24+ 00.09- 00.02- 00.42- 00.14-
4 Peder Andresen , 00.13.53 Brikke: 213315B
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 00.58 1 01.33 2 02.12 2 06.13 7 08.30 5 09.39 5 10.35 5 11.50 5 12.29 4 13.23 5 13.53 5
avvik : 00.00+ 00.04+ 00.04+ 02.58+ 02.39+ 02.55+ 03.19+ 03.10+ 03.07+ 02.39+ 02.16+
Strekk: 00.58 1 00.35 2 00.39 1 04.01 8 02.17 4 01.09 3 00.56 6 01.15 2 00.39 1 00.54 2 00.30 1
avvik : 00.00+ 00.04+ 00.00+ 02.54+ 00.19- 00.16+ 00.24+ 00.09- 00.03- 00.28- 00.23-
6 Ann Merete Handegård , 00.15.00 Brikke: 211767
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 01.25 6 02.20 6 03.08 6 05.40 6 07.57 4 09.08 4 09.47 4 11.41 4 12.32 5 14.09 6 15.00 6
avvik : 00.27+ 00.51+ 01.00+ 02.25+ 02.06+ 02.24+ 02.31+ 03.01+ 03.10+ 03.25+ 03.23+
Strekk: 01.25 6 00.55 6 00.48 4 02.32 6 02.17 3 01.11 4 00.39 2 01.54 4 00.51 6 01.37 7 00.51 5
avvik : 00.27+ 00.24+ 00.09+ 01.25+ 00.19- 00.18+ 00.07+ 00.30+ 00.09+ 00.15+ 00.02-
7 Kristense Lindland , 00.18.44 Brikke: 149512
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 01.36 8 02.46 7 04.18 7 05.22 5 09.41 7 11.33 8 12.47 8 14.57 8 16.07 7 17.45 8 18.44 7
avvik : 00.38+ 01.17+ 02.10+ 02.07+ 03.50+ 04.49+ 05.31+ 06.17+ 06.45+ 07.01+ 07.07+
Strekk: 01.36 8 01.10 7 01.32 7 01.04 4 04.19 7 01.52 7 01.14 8 02.10 7 01.10 7 01.38 8 00.59 7
avvik : 00.38+ 00.39+ 00.53+ 00.03- 01.43+ 00.59+ 00.42+ 00.46+ 00.28+ 00.16+ 00.06+
8 Mina Lindland , 00.18.45 Brikke: 149513
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl.Mål
Tid : 01.34 7 02.47 8 04.20 8 00.00 1 09.43 8 11.33 7 12.44 7 14.56 7 16.09 8 17.42 7 18.45 8
avvik : 00.36+ 01.18+ 02.12+ 03.15- 03.52+ 04.49+ 05.28+ 06.16+ 06.47+ 06.58+ 07.08+
Strekk: 01.34 7 01.13 8 01.33 8 00.00 1 05.23 8 01.50 6 01.11 7 02.12 8 01.13 8 01.33 6 01.03 8
avvik : 00.36+ 00.42+ 00.54+ 01.07- 02.47+ 00.57+ 00.39+ 00.48+ 00.31+ 00.11+ 00.10+LOYPE: Nybyrj Lengde: 900 Antall postar: 8
1 Sondre Andresen , 00.06.32 Brikke: 149510
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 00.14 00.58 01.34 02.14 03.25 04.32 05.16 06.05 06.32
Strekk: 00.14 00.44 00.36 00.40 01.11 01.07 00.44 00.49 00.27
2 Jenny Joanesarson , 00.14.41 Brikke: 149506
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 00.54 04.11 04.55 07.13 09.31 11.33 12.33 13.37 14.41
Strekk: 00.54 03.17 00.44 02.18 02.18 02.02 01.00 01.04 01.04
3 Tuva Landro , 00.14.43 Brikke: 149509
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 00.56 04.00 04.59 07.07 09.51 11.13 12.36 13.33 14.43
Strekk: 00.56 03.04 00.59 02.08 02.44 01.22 01.23 00.57 01.10
4 Peder Andresen , 00.06.05 Brikke: 213315A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 00.15 00.59 01.37 02.13 03.28 03.57 04.53 05.35 06.05
Strekk: 00.15 00.44 00.38 00.36 01.15 00.29 00.56 00.42 00.30
5 Olav Fjose , 00.05.15 Brikke: 180809
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 00.13 00.53 01.29 01.59 02.47 03.18 04.07 04.43 05.15
Strekk: 00.13 00.40 00.36 00.30 00.48 00.31 00.49 00.36 00.32
6 Samuel Slettemark , 00.10.39 Brikke: 149517
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 00.18 01.25 02.24 03.50 05.23 06.40 07.48 09.48 10.39
Strekk: 00.18 01.07 00.59 01.26 01.33 01.17 01.08 02.00 00.51
7 Sara Slettemark , 00.10.49 Brikke: 149516
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Mål
Tid : 00.26 01.31 02.32 03.58 05.37 06.50 08.04 10.03 10.49
Strekk: 00.26 01.05 01.01 01.26 01.39 01.13 01.14 01.59 00.46