Strekkliste:Nattløp2 - 2017, 27.09. i BømoenKLASSAR

Lang KortKLASSE: Lang Løype: Lang Lengde: 3200 Antall postar: 13
1 Ottar Fjose , 00.32.08 Brikke: 184065
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 02.08 7 03.05 3 04.08 1 06.36 1 10.11 1 13.33 1 15.42 1 19.28 1 21.22 1 23.57 1 26.41 1 28.47 1 31.14 1 32.08 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 02.08 7 00.57 2 01.03 1 02.28 4 03.35 9 03.22 4 02.09 1 03.46 7 01.54 1 02.35 3 02.44 1 02.06 3 02.27 1 00.54 2
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Øystein Dyrkolbotn , 00.33.20 Brikke: 89664
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 02.02 5 02.47 1 05.00 2 08.07 3 12.50 6 15.42 3 18.35 3 21.21 2 23.19 2 25.19 2 28.05 2 29.54 2 32.25 2 33.20 2
avvik : 00.06- 00.18- 00.52+ 01.31+ 02.39+ 02.09+ 02.53+ 01.53+ 01.57+ 01.22+ 01.24+ 01.07+ 01.11+ 01.12+
Strekk: 02.02 5 00.45 1 02.13 9 03.07 10 04.43 14 02.52 3 02.53 5 02.46 3 01.58 2 02.00 1 02.46 2 01.49 1 02.31 2 00.55 4
avvik : 00.06- 00.12- 01.10+ 00.39+ 01.08+ 00.30- 00.44+ 01.00- 00.04+ 00.35- 00.02+ 00.17- 00.04+ 00.01+
3 Norvald Fretheim , 00.37.14 Brikke: 203631
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 01.56 4 03.54 5 05.20 3 07.22 2 12.26 5 15.52 5 18.40 4 22.26 5 25.14 5 27.54 6 31.27 5 33.33 4 36.24 3 37.14 3
avvik : 00.12- 00.49+ 01.12+ 00.46+ 02.15+ 02.19+ 02.58+ 02.58+ 03.52+ 03.57+ 04.46+ 04.46+ 05.10+ 05.06+
Strekk: 01.56 4 01.58 9 01.26 2 02.02 2 05.04 15 03.26 5 02.48 4 03.46 8 02.48 4 02.40 4 03.33 7 02.06 4 02.51 3 00.50 1
avvik : 00.12- 01.01+ 00.23+ 00.26- 01.29+ 00.04+ 00.39+ 00.00+ 00.54+ 00.05+ 00.49+ 00.00+ 00.24+ 00.04-
4 Svein Linga , 00.37.43 Brikke: 181793
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 02.44 9 04.31 8 06.29 5 10.03 6 12.10 3 16.08 6 18.55 5 22.06 4 24.57 4 27.45 4 30.56 3 33.13 3 36.42 4 37.43 4
avvik : 00.36+ 01.26+ 02.21+ 03.27+ 01.59+ 02.35+ 03.13+ 02.38+ 03.35+ 03.48+ 04.15+ 04.26+ 05.28+ 05.35+
Strekk: 02.44 9 01.47 6 01.58 6 03.34 13 02.07 2 03.58 6 02.47 3 03.11 5 02.51 5 02.48 5 03.11 3 02.17 5 03.29 7 01.01 6
avvik : 00.36+ 00.50+ 00.55+ 01.06+ 01.28- 00.36+ 00.38+ 00.35- 00.57+ 00.13+ 00.27+ 00.11+ 01.02+ 00.07+
5 Olav Johannesen , 00.38.10 Brikke: 89632
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 01.41 1 02.53 2 07.41 9 10.50 9 13.09 8 15.49 4 18.32 2 22.30 6 25.23 6 27.52 5 31.20 4 33.53 5 36.53 5 38.10 5
avvik : 00.27- 00.12- 03.33+ 04.14+ 02.58+ 02.16+ 02.50+ 03.02+ 04.01+ 03.55+ 04.39+ 05.06+ 05.39+ 06.02+
Strekk: 01.41 1 01.12 3 04.48 14 03.09 12 02.19 3 02.40 1 02.43 2 03.58 9 02.53 6 02.29 2 03.28 6 02.33 7 03.00 5 01.17 13
avvik : 00.27- 00.15+ 03.45+ 00.41+ 01.16- 00.42- 00.34+ 00.12+ 00.59+ 00.06- 00.44+ 00.27+ 00.33+ 00.23+
6 Lars Andreas Een , 00.38.17 Brikke: 180810
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 05.08 14 07.06 14 08.35 12 10.30 7 12.26 4 15.10 2 18.56 6 21.39 3 24.19 3 27.25 3 32.28 6 34.29 6 37.23 6 38.17 6
avvik : 03.00+ 04.01+ 04.27+ 03.54+ 02.15+ 01.37+ 03.14+ 02.11+ 02.57+ 03.28+ 05.47+ 05.42+ 06.09+ 06.09+
Strekk: 05.08 14 01.58 8 01.29 3 01.55 1 01.56 1 02.44 2 03.46 10 02.43 2 02.40 3 03.06 6 05.03 14 02.01 2 02.54 4 00.54 3
avvik : 03.00+ 01.01+ 00.26+ 00.33- 01.39- 00.38- 01.37+ 01.03- 00.46+ 00.31+ 02.19+ 00.05- 00.27+ 00.00+
7 Gunnar Bråten , 00.44.48 Brikke: 180711
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 01.49 2 03.18 4 08.34 11 10.50 8 13.13 9 20.36 9 23.30 8 25.59 8 29.18 8 33.01 8 36.12 8 40.04 8 43.31 7 44.48 7
avvik : 00.19- 00.13+ 04.26+ 04.14+ 03.02+ 07.03+ 07.48+ 06.31+ 07.56+ 09.04+ 09.31+ 11.17+ 12.17+ 12.40+
Strekk: 01.49 2 01.29 4 05.16 15 02.16 3 02.23 4 07.23 12 02.54 6 02.29 1 03.19 10 03.43 13 03.11 4 03.52 14 03.27 6 01.17 12
avvik : 00.19- 00.32+ 04.13+ 00.12- 01.12- 04.01+ 00.45+ 01.17- 01.25+ 01.08+ 00.27+ 01.46+ 01.00+ 00.23+
8 Marit Sandbæk , 00.45.27 Brikke: 213471
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 02.23 8 04.19 6 06.21 4 08.49 4 11.59 2 17.05 7 20.35 7 23.42 7 27.02 7 30.36 7 35.44 7 39.50 7 44.29 8 45.27 8
avvik : 00.15+ 01.14+ 02.13+ 02.13+ 01.48+ 03.32+ 04.53+ 04.14+ 05.40+ 06.39+ 09.03+ 11.03+ 13.15+ 13.19+
Strekk: 02.23 8 01.56 7 02.02 7 02.28 5 03.10 8 05.06 10 03.30 8 03.07 4 03.20 11 03.34 11 05.08 15 04.06 15 04.39 13 00.58 5
avvik : 00.15+ 00.59+ 00.59+ 00.00+ 00.25- 01.44+ 01.21+ 00.39- 01.26+ 00.59+ 02.24+ 02.00+ 02.12+ 00.04+
9 Ranveig Iversen , 00.47.27 Brikke: 92485
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 05.32 15 08.10 15 10.35 14 13.15 13 17.01 13 21.21 10 25.07 10 29.25 9 33.22 9 36.34 9 40.18 9 42.51 9 46.23 9 47.27 9
avvik : 03.24+ 05.05+ 06.27+ 06.39+ 06.50+ 07.48+ 09.25+ 09.57+ 12.00+ 12.37+ 13.37+ 14.04+ 15.09+ 15.19+
Strekk: 05.32 15 02.38 11 02.25 10 02.40 6 03.46 11 04.20 7 03.46 11 04.18 10 03.57 12 03.12 8 03.44 8 02.33 6 03.32 9 01.04 8
avvik : 03.24+ 01.41+ 01.22+ 00.12+ 00.11+ 00.58+ 01.37+ 00.32+ 02.03+ 00.37+ 01.00+ 00.27+ 01.05+ 00.10+
9 Ragna Kolve , 00.47.27 Brikke: 92485A
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 05.32 16 08.10 16 10.35 15 13.15 14 17.01 14 21.21 11 25.07 11 29.25 10 33.22 10 36.34 10 40.18 10 42.51 10 46.23 10 47.27 10
avvik : 03.24+ 05.05+ 06.27+ 06.39+ 06.50+ 07.48+ 09.25+ 09.57+ 12.00+ 12.37+ 13.37+ 14.04+ 15.09+ 15.19+
Strekk: 05.32 16 02.38 12 02.25 11 02.40 7 03.46 12 04.20 8 03.46 12 04.18 11 03.57 13 03.12 9 03.44 9 02.33 8 03.32 10 01.04 10
avvik : 03.24+ 01.41+ 01.22+ 00.12+ 00.11+ 00.58+ 01.37+ 00.32+ 02.03+ 00.37+ 01.00+ 00.27+ 01.05+ 00.10+
11 Kjellaug Grødem , 00.52.45 Brikke: 222555
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 01.52 3 04.33 9 06.37 6 09.19 5 13.04 7 23.52 13 26.58 13 33.32 13 36.39 12 39.47 11 43.06 11 46.53 11 51.41 11 52.45 11
avvik : 00.16- 01.28+ 02.29+ 02.43+ 02.53+ 10.19+ 11.16+ 14.04+ 15.17+ 15.50+ 16.25+ 18.06+ 20.27+ 20.37+
Strekk: 01.52 3 02.41 13 02.04 8 02.42 8 03.45 10 10.48 16 03.06 7 06.34 13 03.07 8 03.08 7 03.19 5 03.47 13 04.48 15 01.04 9
avvik : 00.16- 01.44+ 01.01+ 00.14+ 00.10+ 07.26+ 00.57+ 02.48+ 01.13+ 00.33+ 00.35+ 01.41+ 02.21+ 00.10+
12 Bernt Heggøy , 00.52.47 Brikke: 203630
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 03.01 11 05.43 11 12.07 16 14.50 15 17.35 15 24.33 14 28.12 14 33.04 12 36.08 11 40.45 12 44.56 12 48.14 12 51.44 12 52.47 12
avvik : 00.53+ 02.38+ 07.59+ 08.14+ 07.24+ 11.00+ 12.30+ 13.36+ 14.46+ 16.48+ 18.15+ 19.27+ 20.30+ 20.39+
Strekk: 03.01 11 02.42 14 06.24 16 02.43 9 02.45 7 06.58 11 03.39 9 04.52 12 03.04 7 04.37 14 04.11 11 03.18 11 03.30 8 01.03 7
avvik : 00.53+ 01.45+ 05.21+ 00.15+ 00.50- 03.36+ 01.30+ 01.06+ 01.10+ 02.02+ 01.27+ 01.12+ 01.03+ 00.09+
13 Knut Skiple , 00.53.39 Brikke: 193105
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 03.28 12 05.05 10 06.55 7 12.09 12 14.53 11 19.58 8 24.04 9 31.48 11 37.53 14 41.26 13 45.13 13 48.18 13 52.25 13 53.39 13
avvik : 01.20+ 02.00+ 02.47+ 05.33+ 04.42+ 06.25+ 08.22+ 12.20+ 16.31+ 17.29+ 18.32+ 19.31+ 21.11+ 21.31+
Strekk: 03.28 12 01.37 5 01.50 5 05.14 16 02.44 6 05.05 9 04.06 13 07.44 16 06.05 15 03.33 10 03.47 10 03.05 10 04.07 11 01.14 11
avvik : 01.20+ 00.40+ 00.47+ 02.46+ 00.51- 01.43+ 01.57+ 03.58+ 04.11+ 00.58+ 01.03+ 00.59+ 01.40+ 00.20+
14 Ellen Astrup , 00.55.52 Brikke: 79464
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 03.01 10 06.40 12 08.25 10 11.33 11 14.12 10 21.50 12 26.34 12 33.50 14 37.53 13 41.32 14 46.06 14 49.31 14 54.12 14 55.52 14
avvik : 00.53+ 03.35+ 04.17+ 04.57+ 04.01+ 08.17+ 10.52+ 14.22+ 16.31+ 17.35+ 19.25+ 20.44+ 22.58+ 23.44+
Strekk: 03.01 10 03.39 16 01.45 4 03.08 11 02.39 5 07.38 13 04.44 14 07.16 14 04.03 14 03.39 12 04.34 13 03.25 12 04.41 14 01.40 15
avvik : 00.53+ 02.42+ 00.42+ 00.40+ 00.56- 04.16+ 02.35+ 03.30+ 02.09+ 01.04+ 01.50+ 01.19+ 02.14+ 00.46+
15 Trude Bråten , 01.05.15 Brikke: 68034
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 02.05 6 04.25 7 07.21 8 11.18 10 15.52 12 26.15 15 33.03 15 36.22 15 39.39 15 52.03 15 56.34 15 59.31 15 1.03.52 15 1.05.15 15
avvik : 00.03- 01.20+ 03.13+ 04.42+ 05.41+ 12.42+ 17.21+ 16.54+ 18.17+ 28.06+ 29.53+ 30.44+ 32.38+ 33.07+
Strekk: 02.05 6 02.20 10 02.56 12 03.57 14 04.34 13 10.23 15 06.48 16 03.19 6 03.17 9 12.24 16 04.31 12 02.57 9 04.21 12 01.23 14
avvik : 00.03- 01.23+ 01.53+ 01.29+ 00.59+ 07.01+ 04.39+ 00.27- 01.23+ 09.49+ 01.47+ 00.51+ 01.54+ 00.29+
16 Marta Ringheim , 01.26.05 Brikke: 68040
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl. Post: 10 Pl. Post: 11 Pl. Post: 12 Pl. Post: 13 Pl.Mål
Tid : 04.05 13 07.00 13 10.16 13 15.07 16 20.38 16 28.33 16 34.51 16 42.18 16 49.07 16 57.50 16 1.10.07 16 1.18.16 16 1.24.09 16 1.26.05 16
avvik : 01.57+ 03.55+ 06.08+ 08.31+ 10.27+ 15.00+ 19.09+ 22.50+ 27.45+ 33.53+ 43.26+ 49.29+ 52.55+ 53.57+
Strekk: 04.05 13 02.55 15 03.16 13 04.51 15 05.31 16 07.55 14 06.18 15 07.27 15 06.49 16 08.43 15 12.17 16 08.09 16 05.53 16 01.56 16
avvik : 01.57+ 01.58+ 02.13+ 02.23+ 01.56+ 04.33+ 04.09+ 03.41+ 04.55+ 06.08+ 09.33+ 06.03+ 03.26+ 01.02+
KLASSE: Kort Løype: Kort Lengde: 2400 Antall postar: 9
1 Svein-Erik Heggenes , 00.35.00 Brikke: 207977
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 02.38 1 06.19 2 09.24 2 12.15 2 15.10 2 19.38 2 23.46 2 29.14 1 33.44 1 35.00 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
Strekk: 02.38 1 03.41 3 03.05 1 02.51 2 02.55 2 04.28 2 04.08 2 05.28 1 04.30 3 01.16 1
avvik : 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+ 00.00+
2 Dag Christensen , 00.35.07 Brikke: 68037
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 02.40 2 05.31 1 08.46 1 11.16 1 13.24 1 17.03 1 20.39 1 30.18 2 33.50 2 35.07 2
avvik : 00.02+ 00.48- 00.38- 00.59- 01.46- 02.35- 03.07- 01.04+ 00.06+ 00.07+
Strekk: 02.40 2 02.51 1 03.15 2 02.30 1 02.08 1 03.39 1 03.36 1 09.39 3 03.32 1 01.17 2
avvik : 00.02+ 00.50- 00.10+ 00.21- 00.47- 00.49- 00.32- 04.11+ 00.58- 00.01+
3 Tone Handegård , 01.01.53 Brikke: 213635
Post: 1 Pl. Post: 2 Pl. Post: 3 Pl. Post: 4 Pl. Post: 5 Pl. Post: 6 Pl. Post: 7 Pl. Post: 8 Pl. Post: 9 Pl.Mål
Tid : 11.57 3 14.56 3 20.00 3 28.02 3 31.50 3 39.29 3 46.01 3 55.01 3 59.11 3 1.01.53 3
avvik : 09.19+ 08.37+ 10.36+ 15.47+ 16.40+ 19.51+ 22.15+ 25.47+ 25.27+ 26.53+
Strekk: 11.57 3 02.59 2 05.04 3 08.02 3 03.48 3 07.39 3 06.32 3 09.00 2 04.10 2 02.42 3
avvik : 09.19+ 00.42- 01.59+ 05.11+ 00.53+ 03.11+ 02.24+ 03.32+ 00.20- 01.26+